Programes de formació i inserció (PFI)

Programes de formació i inserció (PFI)

Descripció

Els programes de formació i inserció s'adrecen a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut la titulació de l'ESO. Amb la superació d'aquest curs tens accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Aquests estudis podrien ser subvencionats per la Generalitat de Catalunya.

​Al centre d'estudis Joan Maragall es pot escollir entre les següents modalitats de PFI:

 • Auxiliar en activitats d´oficina i serveis administratius
 • Auxiliar d'activitats esportives
 • Auxiliar en centres sanitaris

 

Cursos acadèmics

1 curs acadèmic

Hores totals

1.000 hores

Hores de teoria

820 hores

Hores de pràctiques

180 hores

Horari

Matins de 8:00 a 13:30 h

Pràctiques

Les pràctiques es realitzen entre els mesos de febrer i maig,  en empreses col·laboradores que ja tenim compromeses al llarg del curs.

 

Formació bàsica

 • Castellà, català i anglès - 110h
 • Socials - 30h
 • Matemàtiques - 110h
 • Formació i Orientació Laboral - 45h
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Modalitats

Auxiliar en activitats d´oficina i serveis administratius

 • Tècniques administratives bàsiques
 • Arxiu i comunicació
 • Ofimàtica

​​​

Auxiliar d'activitats esportives

 • Accés d'Usuaris i Organització de la Instal·lació Fisicoesportiva
 • Assistència en l'Organització d'Espais, Activitats i Repartiment de Material en la Instal·lació Fisicoesportiva
 • Operacions Bàsiques de suport d’Emergències en Instal·lacions Esportives
 • Primers Auxilis
 • Fonaments de les Activitats Físiques i Esportives

 

Auxiliar en centres sanitaris

 • Organització, Comunicació i Trasllat de Documentació,
 • Materials i Equips d'un Centre Sanitari
 • Mobilització i Trasllat de Pacients en Centres Sanitaris
 • Trasllat de Pacients en Serveis Especials d'un Centre Sanitari
 • Habilitats comunicatives en Centres Sanitaris

 

Departament Educació
Amb el suport del Departament d'Educació