CFGM - Atenció a Persones en Situació de Dependència

Atenció a Persones en Situació de Dependència

Aquest cicle et prepara per atendre, acompanyar i donar suport a persones en diferents situacions de dependència, com persones amb diversitat funcional física, intel·lectual o en risc social. La nostra tasca es realitza tant en l’àmbit institucional com domiciliari.

 

Titulació

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Família professional

Serveis socioculturals i a la comunitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.617 hores

Hores de pràctiques

383 hores

Horari

Matins de 8:00 a 14:30h

FP Dual

La Formació Professional Dual o FPDual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa, sent aquesta remunerada per part de l'empresa.

El seu principal objectiu és ajudar els alumnes a conèixer més de prop el sector en el qual treballaran.

 

Competències

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP1. Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.

99

UF1 Context de la intervenció sociosanitària

33

UF2 Organització de la intervenció sociosanitària

66

MP2. Atenció sanitària.

165

UF1 Mobilització de persones en situació de dependència

33

UF2 Activitats d’assistència sanitària

55

UF3 Suport a la ingesta

22

UF4 Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependència

22

MP3. Atenció higiènica.

66

UF1 Higiene personal

33

UF2 Higiene de l’entorn

33

MP4. Atenció i suport psicosocial.

165

UF1 Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social

40

UF2 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

33

UF3 Suport en l’animació grupal

22

UF4 Suport en el desenvolupament de les relacions socials

37

MP5. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.

132

UF1 Autonomia personal

28

UF2 Persones grans

26

UF3 Persones amb malaltia mental

26

UF4 Persones amb discapacitat intel·lectual

26

UF5 Persones amb discapacitat física

26

MP6. Teleassistència.

66

UF1 Teleassistència

66

MP7. Suport domiciliari.

165

UF1 Organització del treball domiciliari

22

UF2 Gestió i administració de la llar

33

UF3 Gestió i preparació de l’alimentació

44

UF4 Manteniment i neteja de la llar

33

MP8. Suport en la comunicació.

66

UF1 Suport en la comunicació

66

MP9. Destreses socials.

99

UF1 Habilitats socials del professional

50

UF2 Treball en equip

49

MP10. Primers auxilis.

66

UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

22

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors

22

UF3 Atenció sanitària d’urgència

22

MP11. Formació i orientació laboral.

66

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora.

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13. Anglès tècnic

99

UF1 Anglès tècnic

99

MP14. Síntesi

231

UF1 Síntesi

231

MP15. Formació en centres de treball.

449

Formació en centres de treball

449

 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a tècnic en dependència als següents àmbits:

 • Escoles d’educació especial
 • Residències de gent gran i persones amb diversitat funcional
 • Centres de dia
 • Centres sociosanitaris
 • Teleassistència
 • Atenció domiciliària
 • Pisos tutelats
 • Centres ocupacionals per persones amb diversitat funcional

Amb aquests estudis s’obté el tol de tècnic de grau mig, que permet accedir a qualsevol estudi de grau superior de qualsevol família professional.

 

Connexions amb altres estudis

 • CFGS d’ Integració Social
 • CFGS d’Educació Infantil
 • CFGM d’Emergències Sanitàries
 • Diploma de Director/Monitor del Lleure

 

Requisits d'accés

Per accedir a aquest cicle és necessari disposar com a mínim d'algun dels següents requisits:

 • Tenir el títol d'ESO o el de batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir el curs per a l'accés als cicles de grau mitjà/superior
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Tenir la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un PFI (antic PQPI)

 

Informació adicional

Formació en centres de treball i Empreses Col·laboradores:

La formació en centres de treball t’assegura convertir-te en un professional competent. Amb l’assessorament del seu tutor, l’alumne escull el seu centre de pràctiques a partir dels nostres centres col·laboradors o bé proposant-ne un.

Els tècnics en dependència poden fer les seves pràctiques en els àmbits sanitari, educatiu o social. L’elecció del centre de pràctiques dependrà molt dels interessos de l’alumne i de les seves inquietuds acadèmiques i professionals.

Actualment, realitzem formació amb entitats com:

 • Escola d’Educació Especial Can Llevant
 • Escola d’Educació Especial Can Barriga
 • ASPACE
 • Fundació Catalunya - La Pedrera
 • Creu Roja
 • Centre de Disminuïts Psíquics Profunds de Can Rutí