Normes d'Organització i Funcionament del Centre

 

Codificació

NOFC

Núm. modificació

011

Data última modificació

14/11/2022

Descripció de la modificació

Actualització de les funcions del Secretari. Nova oferta
educativa. Noves coordinacions transversals.