Normes d'Organització i Funcionament del Centre

 

Codificació

NOFC

Núm. modificació

012

Data última modificació

12/09/2023

Descripció de la modificació

Nova oferta educativa, normativa aplicable, coordinacions transversals d’InnovaFP, EmprènFP, OrientaFP, MobilitatFP. Creació de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD).