CFGS - Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (en tràmit)

Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Aquests estudis capaciten per processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer l'aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d'optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

Titulació

Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres) Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

A qui va dirigit

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: tècnic o tècnica superior en anatomia patològica i citologia; tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica i citologia; citotècnic o citotècnica; ajudant o ajudanta de forense; prosector o prosectora d'autòpsies clíniques i medicolegals; tanatopràctic o tanatopràctica; col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta en biologia molecular; col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta d'investigació.

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Gestió de mostres biològiques
Mòdul 2 Tècniques generals de laboratori
Mòdul 3 Biologia molecular i citogenètica
Mòdul 6 Citologia general
Mòdul 8 Fisiopatologia general
Mòdul 9 Formació i orientació laboral
Mòdul 10 Empresa e iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Anglès Tècnic

 

SEGON CURS
Mòdul 4 Necròpsies
Mòdul 5 Processament citològic tissular
Mòdul 7 Citologia ginecològica
Mòdul 11 Projecte d’anatomia patològica i citodiagnòstic
Mòdul 14 Formació en centres de treball