Projecte educatiu del Centre 2020

 

CENTRE D’ESTUDIS JOAN MARAGALL

El curs 2012-13 el Centre d’Estudis Joan Maragall reelabora el seu PEC (Projecte Educatiu de Centre), obra de l’Equip Directiu. Com a trets més significatius de la nostra orientació de futur, el PEC accentua el compromís del nostre centre amb la millora integral del nostre alumne, l’ús de llengua catalana en tots els àmbits el compromís amb els estudis i tecnologies d’avantguarda. Any rere any es porta a terme l’actualització de l’oferta educativa. L’última actualització ha estat portada a terme a l’inici del curs 2019-20.

 

Control de canvis

07/03/2013

REELABORACIÓ

07/10/2014

ACTUALITZACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA

08/09/2015

ACTUALITZACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA

01/02/2016

ACTUALITZACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA

12/06/2017

ACTUALITZACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA

16/07/2018

ACTUALITZACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA

16/01/2019

REVISIÓ GENERAL

10/09/2020

ACTUALITZACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA

 

A. INTRODUCCIÓ

El Centre d’Estudis Joan Maragall, amb més de trenta anys d’experiència en els antics estudis de Formació Professional, segueix amb la voluntat de continuar preparant estudiants i professionals qualificats a través de la proposta educativa que ofereixen els Batxillerats, els Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior, els PFIs, l’ensenyament a distància on line i l’educació d’adults. De tal manera que servint-nos de l’experiència prèvia i del coneixement dels interessos personals dels nostres alumnes i de les seves famílies, l’equip de professors treballa per un projecte en comú que permet establir el grau necessari de coherència entre la demanda externa (món laboral, requeriments acadèmics) i les necessitats de l’alumne.

S’imparteixen els nivells educatius que s’indiquen a continuació en modalitat presencial:

 • PFI d’Auxiliar en Activitats d’oficina general.
 • PFI d’Auxiliar en Comerç i Atenció al públic
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria (1 curs torn de matí i 1 curs torn de tarda)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situacions de Dependència (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats Físiques en el Medi Natural (1r curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Emergències Sanitàries (1r curs) (a partir del curs 2019-20)
 • Batxillerat Humanístic Social (1r i 2n curs)
 • Batxillerat Científic Tecnològic (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ensenyament i Animació Físico-Esportives (1r curs -2018-19 i 2n curs ; 2n curs a partir de 2019-20)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social(1r curs i 2n curs)

S’imparteixen els següents nivells educatius en modalitat semipresencial:

 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria (1 curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situacions de Dependència (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Emergències Sanitàries (1r curs) (a partir del curs 2019-20)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Documentació Sanitària (1r curs i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior de Promoció d’Igualtat de Gènere (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Estètica Integral i Benestar(1r i 2n curs)

També s’oferten el servei d’assessorament i de reconeixement d’aprenentatges assolits, certificats de professionalitat i escola del lleure (cursos de monitor i de director de lleure infantil i juvenil).

A.0. ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

En modalitat presencial:

 • PFI d’Auxiliar en Activitats d’oficina general.
 • PFI d’Auxiliar en Comerç i Atenció al públic
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria (1 curs torn de matí i 1 curs torn de tarda)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situacions de Dependència (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats Físiques en el Medi Natural (1r curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Emergències Sanitàries (1r curs) (a partir del curs 2019-20)
 • Batxillerat Humanístic Social (1r i 2n curs)
 • Batxillerat Científic Tecnològic (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ensenyament i Animació Físico-Esportives (1r curs -2018-19 i 2n curs ; 2n curs a partir de 2019-20)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social(1r curs i 2n curs)
 • Certificats de Professionalitat

En modalitat semipresencial:

 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria (1 curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situacions de Dependència (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Emergències Sanitàries (1r curs) (a partir del curs 2019-20)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Documentació Sanitària (1r curs i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior de Promoció d’Igualtat de Gènere (1r i 2n curs)
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Estètica Integral i Benestar(1r i 2n curs)

I procés d’assesorament i reconeixement.

Cal a dir que el punt 8.3.3 de la norma ISO 9001:2015 no aplica al centre en tant que els currículums venen definits pels decrets del Departament d’Ensenyament.

El titular del centre té subscrit concert educatiu amb la Generalitat de Catalunya, obligant-se a la gratuïtat de l’ensenyament en els nivells de Cicles Formatius de Grau Mitjà i els Batxillerats, tret d’aquells serveis o activitats que no contempla la financiació que atorga l’Administració i que són acceptades lliurament per les famílies en el moment de formalitzar la matrícula dels seus fills.

La titularitat del col.legi assumeix la màxima i última responsabilitat envers el govern del Centre : Direcció, Administració i tasca educativa que es desenvolupa en el Centre segons els termes establerts per la LOE:

Des de la perspectiva global del sistema educatiu, el Departament d’Ensenyament considera aspectes prioritaris que cal consolidar en tots els centres:

 • L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.
 • L’escolarització integradora de tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament global de centre, les necessitats educatives dels alumnes i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els entorns escolars ordinaris.
 • L’assoliment, per part de tot l’alumnat, d’un bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita, d’agilitat en l’ús d’estratègies i instruments de càlcul i en la resolució de problemes, i d’autonomia en l’aprenentatge.
 • La millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement en àrees no lingüístiques.
 • La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum.
 • La integració en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge de continguts vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura.
 • La coordinació entre el professorat de primària i el de secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.

Els projectes educatiu i curricular dels centres han de contenir aquestes prioritats i les programacions generals del centre han d’incloure les actuacions per a la seva implantació.

A.1. UBICACIÓ

El centre es troba en una àrea urbana, ben comunicada amb metro, busos, tren i tram i té dos accessos: un principal pel C/ Guifré, 300 amb escales des del carrer, on es troba la recepció del centre i l’administració, i un altre accés per serveis i cotxets, cadires de rodes, etc. pel C/ Garriga, 126.

Ubicació

El Centre d’Estudis Joan Maragall és una escola d’estudis secundaris ubicada al C/ Guifré, 300 de barri del Progrés de Badalona, el qual està visquent des de l’any 2002 una profunda transformació, en tant que l’antiga àrea industrial ha esdevingut un barri residencial amb nous serveis i planificació urbanística.

Els estudis que oferten van des de Batxillerats, CFGM, CFGS, PFIs, ensenyament a distància fins a escola d’adults amb cursos d’accés a CFGM i CFGS i cursos monoogràfics d’idiomes per adults.

El centre d’Estudis Joan Maragall en si existeix des de fa més de 30 anys a la ciutat, però el curs 2011-12 ha iniciat la seva activitat a la nova seu on també el casal de vacances “Ludus Summer Camp” es porta a terme des de l’estiu 2011. És un edifici de més de 3500m² que antigament havia estat convent de monges i escola de primària.

 

B. FINALITAT DEL PROJECTE EDUCATIU

El projecte Educatiu és un esglaó entre el contingut del caràcter propi i el de les planificacions i programacions de les diverses àrees, departaments i sectors d’activitats del Centre.

La nostra proposta educativa es caracteritza per ser suficientment àmplia per facilitar els canvis i estimular noves iniciatives. Per dur-la a terme contemplem la plena participació de tots els membres de la comunitat educativa; és a dir, dels alumnes com a centre neuràlgic de qualsevol iniciativa, dels pares com a suport de la tasca docent, dels professors com a responsables del treball pedagògic, del personal administratiu i de serveis, i de la inspecció, sobretot per col.laborar en l’orientació del centre i la millora del servei educatiu.

 

C. FINS DEL CENTRE

La tasca educativa s’orienta cap a la consecució dels següents fins, reconeguts a la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’Educació:

 • El ple desenvolupament de la persona de l’alumne.
 • La formació en el respecte dels drets i de la llibertat fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de la convivència.
 • L’adquisició d’hàbits intel.lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.
 • La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals.
 • La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural.
 • La preparació per a participar activament en la vida social i cultural.
 • La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

Els fins exposats es concreten en els següents objectius principals.

 

D. PARTS INTERESSADES

Alumnes, famílies, Administració, empreses col.laboradores,i proveïdors són els grups d’interès inclosos al nostre sistema de gestió de la qualitat.

1. L’ESCOLA LLOC D’EDUCACIÓ

1.1. EL DRET A L’EDUCACIÓ I LA LLIBERTAT D’ENSENYAMENT.

Els primers responsables de l’ Educació dels fills són els seus pares, i són els pares els que tenen dret a decidir el tipus d’educació que desitgen per als seus fills.

Els professors tenen dret de realitzar la seva funció d’ensenyaments, dins del marc del lloc docent que ocupen, lloc definit pel caràcter propi del Centre i pel nivell educatiu que els hi correspon.

Les persones i els grups socials tenen dret a crear i dirigir escoles i d’impartir-hi un tipus d’educació determinat, és a dir, de definir el caràcter propi.

L’escola és una de les respostes institucionals més importants al dret de tota persona a l’educació i un dels factors més decisius per a l’estructuració i la vidaen societat.

PER AIXÒ ELS PARES:

 • Són els principals responsables de l’educació dels seus fills, trien lliurament el tipus d’educació que desitgen per a ells i el Centre que més s’ajusta a les seves conviccions personals.
 • La formació que l’alumne rep en el Centre ha de trobar acollida i ressò a la llar i viceversa i, del contrari, es plantejaria el procés formatiu.

El Centre considera indispensable que els pares no faltin a les reunions i a les entrevistes de tutoria.

El nostre Centre aspira a oferir als alumnes, en estreta col.laboració amb les seves famílies, una educació completa.

Els principis educatius bàsics que presideixen la tasca educativa del Centre són coneguts i acceptats lliurament pels pares, professors i alumnes, que es comprometen solidàriament al seu manteniment.

1.2. L’ABAST DEL DRET DE TOTA PERSONA A L’EDUCACIÓ.

El dret a l’educació comporta accedir a una escola que afavoreixi el ple desenvolupament de la personalitat de tots i cada un dels alumnes, la seva inserció crítica, en l’entorn social i la preparació per a la vida professional.

És per aixó que entenem l’educació:

 • Com un sistema d’accions encaminades a estimular i desenvolupar les aptituds personals de cada alumne, i a capacitar-lo per poder afrontar amb criteris propis les diverese circumstàncies de la vida.
 • La col.laboració activa de l’alumne. La formació educativa ha de ser personalitzada, humanista, oberta, científica i participativa. La formació cultural, artística i tècnica, el desenvolupament dels criteris personals, l’ús responsable de la llibertat i els hàbits de convivència són, alhora objectius i medis de la formació que s’ofereix.
 • L’ajuda als alumnes per tal que entenguin el treball ben fet com a medi ordinari per assolir el propi perfeccionament i contribuir al bé comú. Que aprenguin a conviure amb respecte, cooperació i concòrdia, posant les qualitats personals al servei de la societat.
 • Potenciar de manera especial el desenvolupament físic, l’educació de la sensibilitat estètica, impulsant les manifestacions d’originalitat i creativitat.
1.3. L’ESCOLA ÉS LA RESPOSTA BÀSICA DE LA SOCIETAT AL DRET DE L’EDUCACIÓ.

L’escola és la institució social que completa l’acció educativa de la família d’una manera més directa. L’escola ha de perseguir els següents objectius:

 • Promoure la formació integral en col.laboració amb els pares.
 • Capacitar l’alumne per a la lectura i interpretació de la realitat, amb actitud crítica i creativa.
 • Preparar-lo per aportar la seva acció personal a la transformació de la societat.

Mitjançant aquesta acció educativa l’escola ajuda a l’alumne a créixer en tots els aspectes de la seva personalitat i a construir un món més humà.

1.4. IDENTITAT DE LA NOSTRA ESCOLA.

L’escola és i vol ser ideològicament PLURAL, catalana no confessional i es recolza en els principis de l’humanisme cristià. Això vol dir respecte a totes les ideologies i creences, intentar donar les informacions de la manera més objectiva possible per a facilitar la formació progressiva de criteris propis, l’anàlisi de la realitat, la presa de decisons responsables. Tot això, sense perjudici de transmetre els valors propis de l’humanisme cristià. Els pares poden i han d’ajudar els seus fills en aquest procés, a partir de la seva pròpia vida i del diàleg amb ells.

 1. PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS

  L’escola es manifesta respectuosa vers totes les creences polítiques i religioses dels professors, pares i alumnes i rebutja tot adoctrinament ideològic. Per aquesta raó l’escola admet la coexistència de pares i alumnes de diverses ideologies. Ens basem en els principis de pau i llibertat desenvolupats en un marc de tolerància i respecte dels valors democràtics.

 2. CONFESSIONALITAT

  El Centre es manifesta aconfessional i vol ser ideològicament pluralista sobretot en els seus vessants polític i religiós. Això significa respecte envers a totes les ideologies i creences. Entenem que els alumnes han d’estar oberts a la situació de canvi que experimenta la societat, educant-los en la justícia i la llibertat.

 3. COEDUCACIÓ

  D’acord amb la igualtat de drets i lano discriminació de l’activitat educativa, l’ensenyament que s’imparteix als nois i noies serà igual per raons de sexe, i per tant es desenvoluparà en un marc de coeducació.

2. OBJECTIUS EDUCATIUS

2.1. El camí per assollir l’educació de l’alumne és preparar-lo per a fer un ús eficaç i responsable de la llibertat.
2.2. El procés educatiu ha d’abarcar la totalitat de l’ésser humà desenvolupant les seves capacitats:
 • Intel.lectuals: per assolir la veritat.

 • Morals: per a realitzar el bé.

 • Estètiques: per apreciar el bé o realitzar-ho.

 • Tècniques: per a utilitzar i crear coses útils.

L’escola fomentarà els valors com la voluntat, la noblesa, la lleialtat, la generositat i l’alegria i qualsevol actitud que serveixi per millorar les relacions humanes descobrint, respectant i potenciant les capacitats individuals, sense proritzar exclusivament les capacitats intel.lectuals. Així doncs, el nostre Centre ha d’aconseguir a més d’un alt nivel lintel.lectual, tècnic, estètic i moral, descubrir i potenciar els valors humans.

2.3. Els àmbits educatius, que principalment desenvolupen l’activitat ordinària són: Família, escola i entorn.

La unitat de la persona exigeix unitat en l’acció educativa que rep i per això cal congruència entre els diversos àmbits educatius.

2.4. A fi que el procés educatiu a l’escola aconsegueixi la formació completa dels alumnes, l’equip docent, mitjançant qualsevol activitat pedagògica , proporciona coneixements, desenvolupa aptituds i promociona valors sense necessitat d’afegir noves tasques pel mateix aprenentatge. El profesor del nostre Centre acostuma a crear o aprofitar situacions de la vida escolar per transformar-les en actes educatius de formació.
2.5. Els objectius educacionals inclouen els següents camps:
 • Cognitiu (coneixement)
 • Psicomotor (aptituds i destreses)
 • Afectiu (valors, actituds i normes)
2.6. L’educació ha de capacitar per utilitzar els coneixements en la valoració de qualsevol realitat, per saber el que significa en relació amb la vida, fent en cada moment i situació el que s’ha de fer.
2.7. Tots els valors d’una activitat educativa neixen de l’aspiració al treball ben fet, des de la seva consideració humana (valoració moral d’una acció bona o polenta) i des de la seva valoració objectiva (valoració del resultat d’una obra ben o mal feta).
2.8. Els valors que es promouen en la tasca escolar per les activitats i les normes de conducta són: vitals, estètics, tècnics, ètics, prudencials, socials, individuals i morals.
2.9. Els objectius generals d’educació que oferim i que cobreixen la totalitat de les capacitats humanes són:
 • Formació intel.lectual, educació de la voluntat, educació en el treball, educació per a la convivència i els valors socials, l’afectivitat, l’educació moral, educació física, educació per al temps lliure i educació estètica.

3. PRINCIPIS

Per poder portar a terme els objectius esmentats, es necessiten PROPOSTES CONCRETES D’EDUCACIÓ INTEGRAL, actualitzades periòdicament, a partir dels següents principis:

3.1. UNA EDUCACIÓ AL SERVEI DE LA PERSONA

A la nostra escola es promociona la persona i la seva finalitat és afavorir el creixement i la maduració de l’alumne en totes les seves dimensions.

 • Ajudar els alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel.lectuals i afectives a acceptar les pròpies qualitats i limitacions.
 • Afavorir el creixement de la dimensió social de l’alumne com aspecte bàsic del seu creixement integral.
 • Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent, obrir la nostra acció educativa a la recerca del sentit de l’existència humana.
3.2. UNA EDUCACIÓ INTEGRADORA DE LA PERSONALITAT: EDUCACIÓ.

Volem afavorir la integració de la personalitat i la promoció de les facultats intel.lectuals, afectives i físico-motores. L’educació d’aquesta dimensió bio-psicològica de la persona ens fa constatar que afectivitat i intel.ligència estan íntimament vinculades a la vivència corporal i motora i ajuda l’alumne en la maduració de les seves dimensions social,ètica i transcendent.

3.3. UNA EDUCACIÓ SOCIAL I COMPROMESA AMB EL MÓN.

PRETENEM:

 • Afavorir el respecte, la cooperació i la solidaritat.
 • Aprofundir en l’estudi de la realitat social les seves forces i les seves opcions ideològiques.
 • Orientar els alumnes amb la lectura serena, objectiva i crítica d’aquesta realitat i dels fets i criteris que la configuren.
 • Ajudar-los a comunicar-se amb els altres i a expresar les pròpies conviccions i experiències.
 • Promoure la seva preparació humana i professional per tal que aprofitin els fruits del propi treball i adoptin un a ctitud decidida i valenta en la societat.
 • Potenciar els valors com la voluntad, la noblesa, la lleialtat i la generositat.
3.4. L’ESCOLA S’INSEREIX EN EL CONTEXT DE CATALUNYA I ÉS AL SERVEI DEL PAÍS.

PER AIXÒ:

 • Potenciem els valors específics de la realitat catalana en un clima d’integració i obertura a tots els homes i cultures.
 • Insereix l’acció educativa en el nostre context sòcio-cultural, a través de l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i de la llengua castellana i el conreu dels costums i de la cultura del país.
 • Ajuda els alumnes i les seves famílies en el coneixement del propi entorn, bo i afavorint l’arrelament al medi.
 • Fomenta l’aprenentatge d’idiomes i el coneixement de les noves tecnologies.
 • El Centre es regeix per la LLei de normalització lingüística i normes de desenvolupament a tots els nivells i en les activitats pròpies del col.legi.
3.5. L’ALUMNE ÉS EL CENTRE DE LA COMUNITAT EDUCADORA.

És el subjecte de la pròpia formació, a qui oferim els mitjans per a créixer i madurar en tots els aspectos de la seva personalitat.

3.6. ATENEM L’ÀMBIT COGNOSCITIU I FOMENTEM EL DESENVOLUPAMENT INTEL.LECTUAL.

Per tal que cada alumne arribi al màxim de les seves possibilitats, les respostes d’aprenentatge responen als interessos dels alumnes connectant amb les seves experiències personals, desvetllen l’esperit crític ja que l’escola educa a través de l’adquisició i l’assimilació crítica de la cultura.

3.7. CONREEM L’ACTIVITAT DELS ALUMNES I PROMOVEM LA PRÀCTICA DE LES SEVES DESTRESES I HABILITATS.

PER AIXÒ l’escola ha adoptat un mètode de treball que:

 • Dóna especial importància al conreu de la intel.ligència per mitjà de les oportunes tècniques d’estudi i potencia l’adequat exercici i desenvolupament de la memòria.
 • Suscita i estimula l’activitat i afavoreix el descobriment de la capacitat i pràctica de destreses en el món de la investigació.
 • Afavoreix l’expressió i comunicació en el llenguatge dels propis alumnes.
 • Fomenta la iniciativa i l’espontaneïtat dels alumnes.
 • Els ajuda a comprendre i aceptar les regles de joc d gtreball comú: respecte, ordre i autodisciplina.
 • Fomenta l’autonomia en el treball i l’autoavaluació.
3.8. ELS PROFESSORS SÓN ELS PRINCIPALS EDUCADORS DELS ALUMNES EN L’ESCOLA.

Els professors presten la seva lliure adhesió als principis i objetius educatius del Centre, concretitzats en el projecte educatiu i immersos en el projecte curricular. D’acord amb els mateixos, desenvoluparan la seva tasca professional que atendrà a les normes d’organitzció escolar, i a les instruccions dels òrgans de govern.

L’exercici de les diferents competències asignadse a la direcció i al professorat s’ha de desenvolupar, harmònica i solidàriament, al servei de cada persona, de cada familia del Centre i de la societat sencera.

El treball en equip, el contrast d’experiències i la participació activa dels professors en la investigació de problemes educatius, són determinats de l’estil propi del nostre Centre.

La missió esencial del professorat del nostre Centre és que tots els nois i noies aprenguin més i amb més interès, col.laborant a crear expectatives d’èxit per a cada alumne.

Els professors de la nostra escola són educadors, és a dir, la seva tasca educativa va més enllà del que comporta la transmissió sistemàtica d’una sèrie de coneixements. Juguen un paper decisiu en la vida de l’escola, ja que estan directament implicats i col.laboren activament en la preparació, realització i avaluació del Projecte Curricular de Centre.

Per a dur a terme aquesta missió, d’adoptaran mesures positives com ara la formació del professorat, el treball en equips, l’assessorament, el canvi d’actituds, l’augment dels recursos, l’elaboració de materials i l’intercanvi d’experiències.

3.9. LA RELACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA

La nostra concepció d’escola com a compliment de la familia fa que cerquem una relació propera entre escola i familia a través de l’intercanvi entre pares i tutors amb l’objectiu d’aconseguir una acció educativa coherent. L’àmbit familiar juga un paper esencial en la determinació de les actituds i dels valors que el fill aprèn a interioritzar al llarg del seu desenvolupament.

Quan aquest àmbit reuneix les condicions adequades, el fill troba la seguretat i la confianza que necessita per a iniciar les seves experi`qncies de llibertat, dóna els primers passos en les relacions socials i afectives hiparen a practicar el respecte dels altres, a acceptar les diferències i a col.laborar amb els seus companys. Per això, l’acció educativa escolar requereix una intensa relació entre pares i educadors.

Volem potenciar aquesta relació, de manera que:

 • El fill-alumne rebi una desposta educativa coherent que garanteixi la continuïtat de l’acció formartiva a la llar.
 • Els tutors puguin ampliar el coneixement de l’alumne i augmentar així les seves possibilitats d’ajuda i orientació.
 • Els pares rebin l’oportuna informació sobre el progrés o dificultats dels fills en el treball escolar i estiguin en condicions de donar als tutors el suport que necessiten en la seva acció formativa.
 • L’acció educativa escolar sigui una ajuda i un estímul en el treball formatiu que els pares realitzen amb els fills.
 • Aquesta cooperació mútua s’ha de fonamentar en la relació constant entre pares, tutors, professors i direcció de l’escola.
 • Aquesta relació dóna fecunditat i coherència a l’acció educativa i contribueix a assolir un bon nivell de qualitat en la formació integral dels alumnes.
3.10. ACCIÓ TUTORIAL

L’acció tutorial és el seguiment de l’alumne en tots els àmbits de l’educació, entesa aquesta com un procés integral (acadèmic i personal) al llarg de tota la seva vida escolar.

El seguiment tutorial és un dels elements claus del procés educatiu, ja que a partir d’ell podem orientar d’una manera personalitzada el noi /noia vers la seva formació acadèmica i sobretot com a persona.

L’acció tutorial ha de ser assumida col.lectivament per tot el professorat del grup-classe i ha de comptar amb la figura del profesor/a, tutor/a de grup com a coordinador, però no únic actor d’aquesta funció.

Els tutors s’ocupen, en un clima d’amistat i confiança, d’impulsar el rendiment escolar i de perfeccionar el desenvolupament de la personalitat.

Els objectius referents als alumnes els concretem en:

 • Facilitar un major coneixement de si mateix.
 • Ajudar-lo a enfrontar-se als problemes, en els quals haurà de prendre la responsabilitat de decidir.
 • Ajudar-lo en el seu procés maduratiu per poder passar a l’acció responsable i lliure.
 • Implicar a l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge.

Els referents als pares, els concretem en:

 • Conèixer què proposen els pares en l’educació dels seus fills i quins són els seus criteris.
 • Conèixer l’alumne com a membre d’una familia.
 • Canvi d’impressions amb els pares sobre la tasca educativa que esperen del tutor/a:
 • Informar dels objectius i criteris del Centre.
 • Informar sobre el rendiment i comportament del seu fill en el Centre.
 • Unificar criteris evitant contradiccions entre l’educació que l’alumne rep a l’escola i la que rep a casa.

 

PRINCIPIS DE COORDINACIÓ DEL CENTRE D’ESTUDIS JOAN MARAGALL

 • La tasca de l’escola és la formació de l ‘alumne en totes les seves dimensions.
 • Cal proporcionar als professors una preparació i motivació òptimes per tal que el seu grau d’implicació cobreixi les necessitats primer de l’alumne, després de la família i , en definitiva, de la societat.
 • El servei de l’escola s’estructura en la línia d’una pedagogia social, dissenyada des d’un model heterogeni amb principis basats a la filosofia de la LOE, en la qual la igualtat d’oportunitats i l’aprendre a aprendre són els dos principals fils conductors.
 • L’escola para especial atenció a la diversitat. Existeix una estímul intrísec dels professors de crear tant en àmbits formals –adaptacions curriculars- com a l’àmbit informal –relació quotidiana amb l’alumne-.

Per aconseguir-ho es considera molt important:

 • La relació personalitzada professor-alumne, dins del marc del Projecte Educatiu de Centre i , després, dins del Projecte Curricular de Centre.
 • L’Acció Tutorial, amb un sòlid programa avaluat any rera any, recolzada en el model del Counseling. Aquest programa recull les tres vessants bàsiques de l’orientació:
  • L’Orientació Acadèmica
  • L’Orientació Personal
  • L’Orientació Professional
 • Les Coordinacions períodiques entre l’Equip Directiu i els coordinadors dels diferents nivells i ensenyaments i activitats que s’ofereixen al Centre: Coordinador de Batxillerat, Coordinadors de Cicles Formatius de GM, Coordinadors de Cicles Formatius de GS, Coordinador de PFIs, Coordinador d’Ensenyaments a Distància i Coordinació de Qualitat.
 • La col.laboració efectiva dels pares, fruit d’una comunicació fluïda.

Es considera finalment com una tendència bàsica, en una societat com la nostra, l’obertura de l’Escola a alumnes de tota procedència, independentment de la seva raça, religions o creences. Aquesta darrera condició ens porta a la consideració de tres causes concretes de diversificació social i acadèmica i de la posició bàsica que tingui l’Escola davant de cada una.

 • Diversitat acadèmica: El nostre programa d’Acció Tutorial contempla les estratègies que es posen en marxa per tal d’acollir i integrar novament a la línia acadèmica especialment aquells alumnes que malauradament han patit fracà escolar, repeticions, o , que simplement, que tenen una realitat familiar i/o personal que els impedeix de tenir uns hàbits i tècniques d’estudi en condicions.
 • Diversitat lingüística: Acceptant com un fet la procedència bilingüe i el bilingüisme ambiental dels nostres alumnes, i considerant com una finalitat de l’Escola la preparació de l’alumne per a la societat, l’Escola tracta les llengües de manera molt acurada a través del seu Projecte Lingüístic, en el qual es consideren la Llengua Catalana, la Llengua Castellana i les Llengües Estrangeres –Anglès -.
 • Diversitat religiosa: L’Escola respecta les opcions religioses de totes les famílies. Tot i així, en la formació en valors –recollida en el Programa d’Educació en Valors, de caràcter interdisciplinar a través del tercer nivell de concreció- l’Escola tendeix a l’obertura dels seus alumnes als valors trascendents.

Finalment, l’Escola es caracteritza pel seu afany d’avançar-se a les noves situacions tant acadèmiques com socials i mira de plantejar-se en comú els problemes pedagògics, econòmics, lingüístics i religiosos que es deriven i ajudar-se a trobar procediments per a solucionar-los. És una Escola del nostre temps, que actualment està donant solucions i sortides efectives a un sector d’alumnes desatesos a la nostra ciutat .

Les noves tecnologies presents als recursos pedagògics de diferents matèries, els cursos on-line i el molt recent Programa d’Acollida d’Immigrants a
la Secundària Post-Obligatòria representen els resultats d’aquest afany per mantenir la nostra Escola propera als alumnes dels nostres dies.

PROPOSTA DINÀMICA DEL CENTRE D’ESTUDIS JOAN MARAGALL

 1. Coordinació (equip directiu / coordinadors)
 2. Coherència (administració / projecte educatiu / projecte curricular)
 3. Valoració del PC per part professorat.
 4. Incorporació d’ iniciatives d’equips de treball.
 5. Participació efectiva del professorat per equips (cicle / curs / metèria / tutoria)
 6. Treball per objectius (on volem arribar? Quan? Com?)
 7. Seguiment i avaluació de l’aplicació del PC.