CFGM - Gestió Administrativa

Gestió Administrativa

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

Qualsevol empresa, del sector que sigui, necessita administratius.

Titulació

Tècnic en Gestió Administrativa

Família professional

Administració i gestió

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.650 hores

Hores de pràctiques

350 hores

Horari

Matins de 8:00 a 14:30h

FP Dual

La Formació Professional Dual o FPDual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa, sent part d'aquesta remunerada per part de l'empresa. Els seu principal objectiu és ajudar els alumnes a conèixer més de prop el sector en el qual treballaran.

 

Competències

Aprendràs a fer activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP1 Comunicació empresarial i atenció al client

165

UF 1 Comunicació empresarial oral

33

UF 2 Comunicació empresarial escrita

33

UF 3 Sistemes d’arxiu

33

UF 4 Atenció al client/usuari

33

MP2 Operacions administratives de compravenda

132

UF 1 Circuit administratiu de la compravenda

33

UF 2 Gestió d’estocs

33

UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda

33

MP3 Operacions administratives de recursos humans

99

UF 1 Selecció i formació

22

UF 2 Contractació i retribució

44

UF 3 Processos de l’activitat laboral

33

MP4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

132

UF 1 Control de tresoreria

33

UF 2 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances

66

UF 3 Operacions financeres bàsiques

33

MP5 Tècnica comptable

132

UF 1 Patrimoni i metodologia compta.

33

UF 2 Cicle comptable bàsic

33

UF 3 Cicle comptable mitjà

66

MP6 Tractament de la documentació comptable

132

UF1 Preparació i codificació comptable

33

UF 2 Registre comptable

33

UF 3 Comptes anuals i control intern

33

MP7  Tractament informàtic de la informació

231

UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals

33

UF 2 Ordinografia i gravació de dades

33

UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica

66

UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions

33

UF 5 Presentacions multimèdia de continguts

33

UF 6 Eines d’internet per a l'empresa

33

MP8 Anglès

99

UF 1 Anglès tècnic

99

MP9 Empresa i Administració

132

UF 1 Innovació i emprenedoria

33

UF 2 Empresa i activitat econòmica

22

UF 3 Administració pública

44

UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica

33

MP10 Empresa a l’aula

264

UF 1 Empresa a l’aula

264

MP11 Formació i orientació laboral

66

UF 1 Incorporació al treball

33

UF 2 Prevenció de riscos laborals

33

MP12 Formació en centres de treball

416

Formació en centres de treball

416

 

Sortides professionals

Exerciràs la teva activitat laboral en gestories, departaments administratius de diferents empreses, despatxos d’advocats, notaris, etc, oficines bancàries, oficines comercials, serveis administratius i comercials en general.

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica.
Pots accedir a estudiar el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances.

 

Connexions amb altres estudis

  • CFGS de la familia d’Administració i Finances
  • CFGS de la familia de Serveis a la Comunitat

 

Requisits d'accés

  • ESO
  • Prova d’accés a grau mitjà
  • Tenint un grau mijtà
  • 2on de l’actic BUP