CFGM - Emergències Sanitàries

Emergències Sanitàries

Els tècnics en emergències sanitàries son personal imprescindible per donar resposta a una atenció sanitària.
T'agrada ajudar i tenir cura de les persones? Vols formar part d’un equip que intervé durant una emergència sanitària?

 

Titulació

Emergències Sanitàries

Família professional

Sanitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.617 hores

Hores de pràctiques

383 hores

Horari

Matins de 8:00 a 14:30h

Competències

 • Traslladar el pacient al centre sanitari.
 • Prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari.
 • Dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària.
 • Col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

 

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Manteniment Mecànic Preventiu del Vehicle
Mòdul 3 Dotació Sanitària
Mòdul 4 Assistència Sanitària Inicial en Situacions d´Emergència
Mòdul 6 Evacuació i Trasllat de Pacients
Mòdul 8 Plans d´Emergència i Dispositius de Riscs Previsibles
Mòdul 9 Teleemergències
Mòdul 10 Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques
Mòdul 13 Anglès Tècnic

 

SEGON CURS
Mòdul 2 Logística Sanitària en Emergències
Mòdul 5 Assistència Sanitària Especial en Situacions d´Emergència
Mòdul 7 Suport Psicològic en Situacions d`Emergència
Mòdul 11 Formació i Orientació Laboral
Mòdul 12 Empresa i Iniciativa Emprenedora
Mòdul 14 Síntesi
Mòdul 15 Formació en Centres de Treball

 

Sortides professionals

 • Tècnic o tècnica en transport sanitari
 • Tècnic o tècnica en emergències sanitàries
 • Operador o operadora de teleassistència o de centres de coordinació d’urgències i emergències.

Connexions amb altres estudis

Estudis de la mateixa família:


Cicles Formatius de Grau Mitjà

 • Cures Auxiliars d'Infermeria
 • Farmàcia i Parafarmàcia

Cicles Formatius de Grau Superior

 • Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
 • Audiologia Protètica
 • Dietètica
 • Documentació i Administració Sanitàries
 • Domumentació i Administració Sanitàries, perfil professional Gestió de Dades
 • Higiene Bucodental
 • Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
 • Laboratori Clínic i Biomèdic
 • Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional Recerca
 • Ortopròtesi i Productes de Suport
 • Pròtesis Dentals
 • Radioteràpia i Dosimetria

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.