Qui som

Edicifi Joan Maragall

L'escola Joan Maragall és un centre educatiu amb més de 45 anys d’història que ofereix estudis postobligatoris concertats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en Batxillerat, Cicles Formatius, Proves d’Accés a Cicles de Grau Superior, i Formació per a l’Ocupació. Som, per tant, un centre de formació integral que evoluciona d’acord a les necessitats canviants de la nostra societat, però que alhora manté uns valors i un projecte pedagògic fidels al seu origen.

Un projecte que té la finalitat de dotar el seu alumnat d’una consciència moral responsable i un esperit de treball que li permeti fer possible afrontar els reptes del futur, tot assolint un grau d’integració professional i social d’acord amb les perspectives individuals de cadascun d’ells.

Per al Centre d’Estudis Joan Maragall és primordial que l’alumnat assumeixi com a propis, en el transcurs de la seva formació en la nostra institució, uns valors i objectius orientats a aconseguir la major excel·lència educativa possible, tant en el domini dels continguts inclosos en el currículum, com en els d’educació en valors.

  • Intentem aconseguir en els alumnes hàbits de treball mitjançant l'esforç continuat.
  • Realitzem un seguiment pròxim i continu dels processos d'ensenyament i aprenentatge, en funció de l'etapa educativa corresponent. Oferim a les famílies un projecte educatiu basat en la comunicació i la col·laboració entre els pares i l'escola. Procurem que les famílies acceptin la filosofia de l'escola (els nostres principis, valors i normes) i confiïn en la professionalitat del nostre equip educatiu.
  • Eduquem els nostres alumnes en la convivència, el respecte mutu, la cooperació i la solidaritat.
  • Practiquem una pedagogia oberta i activa, on la persona està en un primer pla, per a aconseguir que l'alumne es converteixi en protagonista de la seva educació.
  • Desenvolupem la nostra tasca educativa en un clima de cordialitat i mutu respecte en les relacions entre professors i alumnes.

Treballem amb el desig de servir i satisfer als alumnes i a les famílies que ens escullen per ocupar-nos de la formació dels seus fills/es obligant-nos a la millora contínua de la nostra tasca educativa.

Un organisme nacional audita cada any la nostra actuació amb normes internacionals de qualitat i certifica la nostra gestió. Som un dels primers centres d’ensenyament Reglat a Catalunya i a l’Estat que ha obtingut la Certificació de Qualitat segons la Norma ISO 9001.