CFGM - Cures Auxiliars d’Infermeria

Cures Auxiliars d’Infermeria

Aquests estudis et preparen i capaciten per adquirir les competències necessàries per treballar en centres sanitaris i proporcionar les cures als pacients/clients o actuar sobre el seu entorn i/o l’instrumental sanitari formant part del equip assistencial.

 

Titulació

Tècnic de Cures Auxiliars d’Infermeria

Família professional

Sanitat

Cursos acadèmics

1 curs acadèmic

Hores totals

1.400 hores

Hores de teoria

990 hores

Hores de pràctiques

410 hores

Horari

Matins de 8:00 a 14:30h
Tardes de 15:00 a 21:30h

Competències

És competència general d'aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària, sota la dependència del diplomat d'infermeria o si escau, i també, com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

 

Mòduls

PRIMER CURS
Crèdit 1 Operacions administratives i documentació sanitària
Crèdit 2 L’èsser humà davant la malaltia
Crèdit 3 Benestar del pacient : Necessitats d’higiene, repós i moviment
Crèdit 4 Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’èsser humà
Crèdit 5 Primers auxilis
Crèdit 6 Higiene del medi hospitalari i neteja de material
Crèdit 7 Suport psicològic als pacients/clients
Crèdit 8 Educació per la salut
Crèdit 9 Tècniques d’ajuda odontologico-estomatològica 
Crèdit 10 Relacions en l’equip de treball
Crèdit 11 Formació i orientació laboral
Crèdit 12 Formació en centres de treball
Crèdit 13 Crèdit de síntesi
Crèdit 14 Anglès

 

Sortides professionals

Amb aquest estudis de Tècnic o tècnica d’auxiliar d’infermeria pots accedir a:

 • Atenció primària o domiciliària.
 • Atenció en centres sanitaris
 • Atenció e unitats especials
 • Atenció en salut mental
 • Atenció en clíniques bucodentals

 

Connexions amb altres estudis

A partir d’aquest cicle pots accedir a:

 • Batxillerat
 • Cicle de grau superior

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.