CFGS - Laboratori Clínic i Biomèdic (en tràmit)

Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

Titulació

Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres) Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

A qui va dirigit

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: tècnic o tècnica superior en laboratori de diagnòstic clínic; tècnic o tècnica especialista en laboratori; ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori d'investigació i experimentació; ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia; delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Gestió de mostres biològiques
Mòdul 2 Tècniques generals de laboratori
Mòdul 3 Biologia molecular i citogenètica
Mòdul 6 Tècniques d’anàlisi hematològic
Mòdul 8 Fisiopatologia general
Mòdul 9 Formació i orientació laboral
Mòdul 10 Empresa e iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Anglès Tècnic

 

SEGON CURS
Mòdul 4 Anàlisi bioquímic
Mòdul 5 Microbiologia Clínica
Mòdul 7 Tècniques d’immunodiagnòstic
Mòdul 11 Projecte de laboratori clínic i biomèdic
Mòdul 12 Formació en centres de treball