Servei d'Assessorament i Reconeixement

ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL

És un servei que va iniciar al setembre de 2012 a tot el territori català, des de llavors han passat per aquests serveis més de 17.000 persones a tot Catalunya. Som un dels 119 centres educatius que oferim aquest programa, oferint assessorament i reconeixement per a pràcticament tots els sectors econòmics i productius.

INSTRUCCIONS GENERALS

Les actuacions del servei d’assessorament es podran fer de manera preferent de forma telemàtica.

Les actuacions del servei de reconeixement amb caràcter general es faran telemàtiques, però es poden fer presencials per causa justificada segons la normativa vigent en matèria sanitària.

En el cas de la modalitat telemàtica és necessari seguir les següents indicacions:

  • La persona aspirant ha de disposar d’una adreça de correu electrònic, que permeti realitzar sessions de videoconferència amb el programari Google Meet, previst per l'XTEC per usar en els centres educatius.
  • Ha de constar a la pàgina web del centre, les indicacions de com es desenvoluparan les sessions de vídeo-reunions:
    • L’aspirant ha de poder disposar dels recursos informàtics corresponents, per tal de que la vídeo-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.
    • L’aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la vídeo-reunió.
    • S’informarà a l’aspirant, que en cap moment, pot gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.