CFGS - Documentació i Administració Sanitàries

Documentació i Administració Sanitàries

Les seves funcions: organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-los i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenint en els processos d'atenció i gestió de pacients i gestió administrativa en centres sanitaris. Els principals subsectors en els quals pot desenvolupar la seva activitat són:

  • Atenció primària i comunitària: arxiu d'històries clíniques.
  • Atenció especialitzada: servei d'admisió, arxiu d'històries clíniques.
  • Salut pública: àrea d'evaluació i control de qualitat, epidemiologia.

 

Titulació

Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària dins de l'àmbit de l'atenció primària i comunitària: arxiu d'històries clíniques. En l'atenció especialitzada: servei d'admissió, arxiu d'històries clíniques, entre altres.

Mòduls

MÒDULS
Mòdul 1 Gestió del pacient
Mòdul 2 Terminologia clínica i patologia
Mòdul 3 Terminologia clínica i patologia
Mòdul 4 Extracció de diagnòstics i procedimients
Mòdul 5 Sistemes d'informació i classificació sanitària
Mòdul 6 Ofimàtica i processos de la informació
Mòdul 7 Codificació sanitaria
Mòdul 8 Atenció psicosocial al pacient/usuari
Mòdul 9 Validació i explotació de dades
Mòdul 10 Gestió administrativa sanitària
Mòdul 11 Formació  orientació laboral
Mòdul 12 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Anglès
Mòdul 14 Projecte de documentació i administració sanitària
Mòdul 15 Formació en centres de treball. 350 hs