CFGS - Dietètica

Dietética

Una professió que et permet l'elaboració de dietes adaptades a persones i col·lectius, controlar la qualitat de l'alimentació humana analitzant els seus components alimentaris i les seves necessitats nutricionals. Programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent. Pot exercir, tant en atenció primària com en els serveis generals de promoció de la salut, l'hostaleria, la restauració o la indústria alimentària, són entre d'altres, els següents:

  • Tècnic en Dietètica i Nutrició/Dietista.
  • Responsable d'alimentació en empreses de catering.
  • Tècnic en higiene dels aliments.
  • Consultor d'alimentació / Educador sanitari.

 

Titulació

Tècnic Superior en Dietètica

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Dietètica, ja sigui com a Dietista, Responsable d'alimentació en empreses de catering, Tècnic en higiene dels aliments, Consultor d'alimentació i/o Educador sanitari

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul professional Crèdits Hores totals
MP1 C1. Organització i gestió a l’àrea de treball assignada a una unitat/gabinet dietètic 66
MP2 C2.  Alimentació equilibrada 297
MP5 C5. Microbiologia i higiene alimentària 198
MP6 C6. Educació sanitària i promoció de la salut 99
MP7 C7. Fisiopatologia aplicada a la dietètica 264
MP9 C9. Formació i orientació laboral 66

 

SEGON CURS
Mòdul professional Crèdits Hores totals
MP3 C3. Dietoterapia 270
MP4 C4. Control Alimentari 210
MP8 C8. Relacions en l’àmbit de treball 60
MP11 C11. Crèdit de síntesi 60