CFGM - Cures Auxiliars d'Infermeria

Curas Auxiliares de Enfermería

Treballa en hospitals, consultes mèdiques, clíniques dentals, centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de balneoterapies, centres i hospitals de dia, unitats d'atenció socio-sanitària d'entitats públiques i privades.

 

Titulació

Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

Durada

1400h - 1 any (dos semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria en hospitals, consultes mèdiques, clíniques dentals, centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de balneoterapies, centres i hospitals de dia, unitats d'atenció socio-sanitària d'entitats públiques i privades.

 

Mòduls

MÒDULS
Mòdul 1 Operacions administratives i documentació sanitària
Mòdul 2 El cos humà davant de la malaltia
Mòdul 3 Benestar del pacient/client: higiene i moviment
Mòdul 4 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats del cos humà
Mòdul 5 Primers auxilis
Mòdul 6 Higiene del mitjà hospitalari i neteja de material
Mòdul 7 Suport psicològic al pacient/client
Mòdul 8 Educació per la salut
Mòdul 9 Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica
Mòdul 10 Relacions en l'equip de treball
Mòdul 11 Formació i orientació laboral
Mòdul 12 Síntesi
Mòdul 13 Formació en centres de treball. 410 hs.