Frónesis - 50

Frónesis - 50

Sumari

El mes de febrer de 2020 van complir-se quinze anys des de la publicació del primer número de Frónesis, la revista cultural del Centre d’Estudis Joan Maragall. Al llarg del curs 2019-2020 s’hauria d’haver editat un número especial commemoratiu d’aquest aniversari, amb un recull dels articles més destacats publicats durant aquests quinze anys. Però per diverses raons, entre elles els canvis obligats per la pandèmia, aquest especial s’ha hagut d’enrederir fins l’inici del curs 2020-2021, donant lloc a un número doble que servirà per recuperar treballs d'ex-alumnes i de col·laboradors destacats que van tenir la gentilesa de participar en el nostre projecte, com ara el desaparegut escriptor Eduard Arumí i Blancafort, i el també traspassat catedràtic d'Història Contemporània i Cinema Josep Maria Caparrós Lera. Valgui aquest especial de Frónesis com a homenatge a les seves figures, així com als companys professors i professores que ja no estan amb nosaltres, bé perquè han assolit la jubilació o perquè segueixen ensenyant-nos a tots des del Cel, com són en Miguel Ángel, en David Salip, la Marta López, l'Elena Mota o la Rosa Maria Pardo. El record emotiu de Frónesis per a ells i elles.

Però una escola no tindria raó de ser sense el més important, allò que dona sentit a la tasca de professors, professores i personal d'administració i serveis: els/les alumnes que han passat pel nostre centre. Avui recuperem entrevistes i articles realitzats per Pau Estartús, Helena Martínez, Xavier Fulquet i Argelich, i Francesc Porcuna. També hem inclòs un valuós treball que va realitzar Anna Vall-llovera, estudiant de Màster que va fer una estada com a becària en pràctiques al Centre d'Estudis Joan Maragall. Altres escrits s'han quedat al calaix per problemes d'espai, però son molts més els noms que haurien d'estar presents en aquest número especial del quinzé aniversari. Vagi també per tots ells i elles el nostre record i reconeixement.

Número

50

Data de publicació

Octubre 2020

Revista PDF