Servei d'Assessorament

Assessorament

 

ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL

 

Què és i aqui s’adreça?


És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho. S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

 

Què m’ofereix?


 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus  interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

 

Quin cost té el servei?


El servei d’assessorament el presta el centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 100€

 

Com sol·licito el servei?


C/ Guifré, 300 - 08912 Badalona o a de forma telemàtica a través al nostre web.

 

Oferta de places


FAMILIA PROFESSIONAL CICLE FORMATIU OFERTA
Administració i gestió Administració i finances 10
Gestió Administrativa 10
Sanitat Cures Auxiliars d'infermeria 20
Dietètica 10
Farmàcia i parafarmàcia 10
Documentació sanitària 10
Serveis socioculturalsi a la comunitat Atenció a persones en situació de dependència 20
Educació infantil 10
Promoció d´igualtat de gènere 10
Integració Social 10

 

Criteris d’admissió


L’ordre d’admissió, als centres del Departament, en cas de superar les places ofertades, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 

Llistat d’admesos i exclosos


La persona assessora a través de correu electrònic o trucada es posarà en contacte amb l´aspirant i donarà les instruccions per a la realització del procés.

Del 01/09/2023 al 30/07/2024: periode de sol·licitud del servei.

 

Com es fa el pagament?


Presencialment al centre al moment de la inscripció o mitjançant transferència bancària al número de compte ES02 0182 3172 8902 0159 0299 amb el concepte: SERVEIAR seguit del nom i cognom de l´aspirant.

 

Quina documentació s’ha de presentar?


En cas de modalitat presencial, l´aspirant ha de presentar-se al centre amb la documentació següent:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

En cas de modalitat telemàtica, l´aspirant ha d´enviar a l´adreça electrònica servei.ar@joanmaragall.com, la documentació següent:

 • Full de sol·licitud escanejat amb les dades personals i la família professional escollida. ( disponible a la pròpia web)
 • DNI, NIE o Passaport escanejat
 • Rebut de pagament corresponent

 

Resum calendari


Descripció Observacions
Període d'inscripció A la recepció del centre / telemàticament a través de la nostra web
Publicació de les llistes d'admesos L'assessor es posarà en contacte amb l´aspirant a través de correu electrònic o trucada
Lliurament de la documentació

Full de sol·licitud

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, acompanyat per l'original per a la seva comprovació

Resguard de pagament (donat pel centre)

Pagament del servei Preu del servei: 100€
Data d'inici de les sessions L'assessor corresponent es posarà en contacte amb l´aspirant via telemàtica o per telèfon