Preinscripció Cicles Formatius Grau Superior

Informació i passos a seguir per a formalitzar la preinscripció a Cicles de Grau Superior del curs 2021-2022.

 

Cicles privats

Dietètica (DIET)
Educación Infantil (EDIN)
Ensenyament i Animació Socioesportiva (EASE)
Integració Social (ISO)

 

Formalització de la reserva

IMPORTANT: Si no has notificat al centre què estaves interessat/da en alguna plaça a data d'avui, abans de realitzar el pagament de la reserva comprovar que hi hagi places disponibles. Envia un email a places.disponibles@joanmaragall.com amb les dades següents: nom i cognoms de l'alumne, telèfon de contacte i curs en el què estàs interessat/da.

La reserva es farà per ordre de formalització de la mateixa i, quan hi hagi més demanda que oferta, s’avisarà per passar a la llista d’espera.

 

 1. Realitzar pagament a compte de la inscripció
  • Import: 100€
  • Número de compte: ES93 2100 0186 5202 0065 6969
  • Concepte:
   • Nom de l’alumne amb els dos cognoms
   • Curs
   • Escriure: “Pagament reserva de plaça”
 2. Documentació
  • El centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets
  • Full de dades generals (Descarregar PDF)
  • 2 fotocòpies del DNI de l’alumne i 1 dels pares / tutors si és menor. Cal que les dues cares del DNI o NIE estiguin fotocopiades a la mateixa pàgina.
  • Fotocòpia del nº del RALC.
  • ALUMNAT AMB FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL. Fotocòpia del llibre o targeta que ho acrediti.
  • ALUMNAT ESTRANGER. Fotocòpia de tramitació de convalidació d’estudis d’altres països.
  • ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE). Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’EAP (equip d’assessorament i orientació psicopedagògica).
  • ALUMNAT MENOR D’EDAT: Fotocòpia llibre de família (on apareguin els pares i l'alumne)
 3. Enviar el comprovant de la transferència juntament amb la documentació del punt anterior a cursos.privats@joanmaragall.com o presentar la documentació de forma presencial a la SECRETARIA del centre de 9h a 13h i de 16h a 19h.

  Una vegada s’hagi formalitzat la reserva, s’haurà de formalitzar la matrícula

 

Formalització de la matrícula

Per a formalitzar la matrícula, s’ha d’esperar a disposar del resguard del títol o diploma que et dona accés al curs pel qual has fet la reserva.

 

 1. Documentació
  • El centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets
  • 1 foto de mida carnet (amb el nom i curs per darrera)
  • 1 fotocòpia de les dades bancàries, si es vol domiciliar el rebut.
  • 1 fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Qualificació mitjana dels estudis que donen accés al curs que sol·licita (No s’acceptaran butlletins de notes).
  • Acceptació de quotes (descarregar i emplenar la sol·licitud del curs corresponent)
  • Fotocòpia del resguard del títol de Batxillerat o Certificat de l’obtenció de la Prova d’Accés a Grau Superior.
 2. Pagament de l’import corresponent a la resta de la matrícula del curs pel qual es va fer la reserva
  • Import: Resta de la matrícula
  • Número de compte: ES93 2100 0186 5202 0065 6969
  • Concepte:
   • Nom de l’alumne amb els dos cognoms
   • Curs
   • Escriure: “Import de la resta de la matrícula”
 3. Enviar TOTA la documentació juntament amb el comprovant de la transferència a cursos.privats@joanmaragall.com o presentar la documentació de forma presencial a la SECRETARIA del centre.

HORARI DEL CENTRE DURANT EL MES DE JULIOL:

 • MATINS: Dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h
 • TARDES: Dimecres de 16:00h a 19:00h