Orienta FP

Orienta FP

El CES Joan Maragall forma part del projecte OrientaFP que treballa per millorar l’acompanyament  i l’orientació del nostre alumnat en les transicions educatives i professionals.

En nostre centre té la missió de contribuir a la millora dels resultats, la fidelització a l’FP i la seva modernització. Amb aquestes premisses, enfoquem el nostre treball al voltant de tres eixos:

  • el suport a les metodologies centrades en l’alumnat.
  • minimitzar les dificultats en les transicions als cicles formatius.
  • impulsar eines i potencialitats per a la vida activa.

Des del departament d'Orientació acollim l'alumnat i l'ajudem a fer la tria en el següents passos del seu futur acadèmic. L'ajudem a buscar entre totes les opcions, la que més li sigui favorable.

El programa OrientaFP sitúa al centre dels seus objectius el desenvolupament social personal i professional de l’alumnat a partir de la reflexió innovadora sobre els processos que acompanyen l’aprenentatge de les professions, amb totes les seves especificitats respecte a altres etapes, cosa que exigeix, per tant, un abordatge també específic.

Aquesta especificitat de la Formació Professional ens situa en una doble perspectiva: la del recolzament a l’aprenentatge professional significatiu i la de les dificultats específiques en les transicions educatives i, en especial als cicles formatius de grau mitjà i, d’altra banda, la de la necessitat de facilitar a l’alumnat eines que permetin el seu desenvolupament professional i l’aprenentatge al llarg de la vida.

MISSIÓ

Donar suport al disseny, implementació, desenvolupament i consolidació d’estratègies innovadores pel que fa a l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat, als centres catalans que imparteixen Formació Professional, amb la finalitat de millorar els seus resultats, la fidelització i la construcció de les trajectòries professionals i formatives dels joves i les joves.

VISIÓ

La visió d’OrientaFP situa en el seu horitzó un jove o una jove amb una vinculació positiva amb l’aprenentatge i la formació, capaç de projectar-se en la seva carrera professional, capaç de construir i generar coneixement de forma crítica en el seu àmbit i capaç d’aprendre de forma autònoma al llarg de la vida.