CFGS - Integració Social

Integració social

Integració Social és un cicle que prepara persones que s’interessen per contribuir a la millora de problemàtiques socials acompanyant les persones i grups en situació de vulnerabilitat. 

Titulació

Tècnic Superior en Integració Social

Família professional

Serveis socioculturals i a la comunitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.617 hores

Hores de pràctiques

383 hores

Horari

Matins de 8:00 a 14:30h

FP Dual

Tindràs la possibilitat de formar-te mitjançant el programa d’FP Dual, modalitat que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa. L'estada a l'empresa té una duració mínima de 6 mesos i una part n'està remunerada.

L’FP Dual et permet conèixer de més a prop el sector en el que treballaràs.

 

Competències

Aquest curs et capacita per programar, dur a terme i avaluar les intervencions d’integració social, promovent la igualtat d’oportunitats i garantint la creació d’entorns segurs per a les persones destinatàries.

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Context de la Intervenció Social
Mòdul 2 Metodologia de la Intervenció Social
Mòdul 3 Promoció de l’Autonomia Personal i Social
Mòdul 4 Inserció Sociolaboral
Mòdul 5 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
Mòdul 9 Habilitats socials
Mòdul 11 UF2. FOL
Mòdul 15 Anglès per a la integració social

 

SEGON CURS
Mòdul 6 Atenció a unitats de convivència
Mòdul 7 Suport a la Intervenció Educativa
Mòdul 8 Mediació Comunitària
Mòdul 10 Primers auxilis
Mòdul 11 UF1. FOL
Mòdul 12 EIE
Mòdul 13 Projecte d’Integració Social
Mòdul 14 Formació en centres de treball

 

Sortides professionals

Son diversos els àmbits de treball dels sectors de serveis socials i educatius que compten amb la presència d’integradores socials. D’una banda pots trobar feina en serveis a la persona: assistencials, educatius i de suport a la gestió domèstica.

D’altra banda, en serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat social, mediació comunitària, suport a la intervenció educativa, inserció sociolaboral i promoció d'igualtat d'oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i dels seus fills.

 

Connexions amb altres estudis

Si vols seguir formant-te, una vegada acabis la formació podràs complementar-la amb d’altres de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (Educació Infantil, Igualtat de gènere...) i també combinar-les per poder disposar de dues titulacions en tres cursos acadèmics.
Amb la qualificació que obtinguis podràs accedir a un grau universitari.

 

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat
  • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
  • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

 

Informació adicional

Alguns alumnes del CES Joan Maragall han participat en la campanya #Johocanviotot​ - Badalona Tres60