CFGM - Farmàcia i Parafarmàcia

Farmàcia i Parafarmàcia

Farmàcia i parafarmàcia és un cicle pluridisciplinari que prepara als estudiants no només amb un ampli coneixement en el seu camp, sinó també en el desenvolupament de les habilitats socials necessàries en un entorn que té i tindrà sempre un paper fonamental en l'àmbit de la salut i el benestar de les persones.

 

Titulació

Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia

Família professional

Sanitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.650 hores

Hores de pràctiques

350 hores

Horari

Matins de 8:00 a 14:30h

FP Dual

Des de 2016 el cicle de Farmàcia i Parafarmàcia s'imparteix en el sistema de formació Dual (FPDUAL), modalitat que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa. L'estada a l'empresa té una duració mínima de 6 mesos i una part n'està remunerada. La FPDUAL permet als estudiants conèixer de més a prop el sector en el qual treballaran.

 

Competències

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 

Mòduls

PRIMER I SEGON CURS
Mòdul 1 Oficina de farmàcia
Mòdul 2 Dispensació de productes farmacèutics
Mòdul 3 Dispensació de productes parafarmacèutics
Mòdul 4 Formulació Magistral
Mòdul 5 Promoció de la salut
Mòdul 6 Disposició i venda de productes
Mòdul 7 Operacions bàsiques de laboratori
Mòdul 8 Primers auxilis
Mòdul 9 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
Mòdul 10 Formació i orientació laboral
Mòdul 11 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 12 Anglès tècnic
Mòdul 13 Síntesi
Mòdul 14 Formació en centres de treball

 

Sortides professionals

El CFGM Farmàcia i parafarmàcia té actualment una molt alta inserció laboral. En acabar, es pot optar a treballar en oficines de farmàcia, establiments de parafarmàcia i dietètiques, magatzem i distribuïdors majoristes de productes farmacèutics i afins, serveis de farmàcia hospitalària, laboratoris farmacèutics, etc.

 

Connexions amb altres estudis

La branca sanitària compta amb 3 Cicles Formatius de Grau Mitjà amb unitats formatives convalidables. El títol de tècnic en Farmàcia també permet accedir a cicles de grau superior; n'hi ha més de 10 a la família professional de Sanitat.

 

Requisits d'accés

  • ESO
  • Prova d’accés a grau mitjà

 

Informació adicional

La metodologia d'estudi d'aquest cicle és moderna i innovadora. Compta amb un aula de pràctiques específica de Farmàcia que ens permet fer dinàmiques role-playing, com també un aula de primers auxilis; gran varietat de sortides, visites i xerrades relacionades amb l’àmbit sanitari i social, que aporten al nostre alumnat contacte directe amb la realitat professional del sector; col·laboracions actives (campanyes sanitàries reals) amb el CAP Progrés i les escoles del voltants; programes europeus de mobilitat i convenis de pràctiques amb centres de diferents països d’Europa; mètodes d'estudis amb plataformes de gamificació, etc.

 

Vídeo presentació