CFGS - Administració i Finances

Administració i Finances

Podràs exercir la seva activitat professional en grans i petites empreses, de qualsevol sector d'activitat, particularment en el sector serveis i administracions públiques.

Exerciràs funcions administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal, de les citades empreses, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l'arxiu i les comunicacions de l'empresa.

  • Empreses d'auditories
  • Banca
  • Administració pública
  • Despatxos professionals, etc.

 

Titulació

Tècnic Superior en Administració i Finances

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Administració i Finances en grans i petites empreses, de qualsevol sector d'activitat, particularment en el sector serveis i administracions públiques. Exercirà funcions administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal.

 

Mòduls

MÒDULS
Mòdul 1 Comunicació i atenció al client
Mòdul 2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Mòdul 3 Procés integral de l'activitat comercial
Mòdul 4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa
Mòdul 5 Ofimàtica i processos de la informació
Mòdul 6 Anglès
Mòdul 7 Gestió de RRHH
Mòdul 8 Gestió financera
Mòdul 9 Comptabilitat i fiscalitat
Mòdul 10 Gestió logística i comercial
Mòdul 11 Simulació empresarial
Mòdul 12 Formació i orientació laboral
Mòdul 13 Projecte d'Administració i finances
Mòdul 14 Formació en centres de treball. 350 hs.