CFGM - Atenció a Persones en Situació de Dependència

Atenció a Persones en Situació de Dependència

Aquest cicle et prepara per atendre, acompanyar i donar suport a persones en diferents situacions de dependència, com persones amb diversitat funcional física, intel·lectual o en risc social. La nostra tasca es realitza tant en l’àmbit institucional com domiciliari.

 

Titulació

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Família professional

Serveis socioculturals i a la comunitat

Cursos acadèmics

2 cursos acadèmics

Hores totals

2.000 hores

Hores de teoria

1.617 hores

Hores de pràctiques

383 hores

Horari

Matins de 8:00 a 14:30h

FP Dual

La Formació Professional Dual o FPDual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa, sent aquesta remunerada per part de l'empresa.

El seu principal objectiu és ajudar els alumnes a conèixer més de prop el sector en el qual treballaran.

 

Competències

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Mòduls

PRIMER CURS
Mòdul 1 Organització de l’Atenció a persones en situació de dependència
Mòdul 2 Atenció sanitària
Mòdul 3 Atenció higiènica
Mòdul 4 Atenció i suport psicosocial
Mòdul 5 Característiques i necessitats de les persones en dependència
Mòdul 11 Formació i orientació laboral

 

SEGON CURS
Mòdul 6 Teleassistència
Mòdul 7 Suport domiciliari
Mòdul 8 Suport en la comunicació
Mòdul 9 Destreses socials
Mòdul 10 Primers auxilis
Mòdul 12 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Anglès tècnic
Mòdul 14 Síntesi
Mòdul 15 Formació al centre de treball

 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a tècnic en dependència als següents àmbits:

 • Escoles d’educació especial
 • Residències de gent gran i persones amb diversitat funcional
 • Centres de dia
 • Centres sociosanitaris
 • Teleassistència
 • Atenció domiciliària
 • Pisos tutelats
 • Centres ocupacionals per persones amb diversitat funcional

Amb aquests estudis s’obté el tol de tècnic de grau mig, que permet accedir a qualsevol estudi de grau superior de qualsevol família professional.

 

Connexions amb altres estudis

 • CFGS d’ Integració Social
 • CFGS d’Educació Infantil
 • CFGM d’Emergències Sanitàries
 • Diploma de Director/Monitor del Lleure

 

Requisits d'accés

Per accedir a aquest cicle és necessari disposar com a mínim d'algun dels següents requisits:

 • Tenir el títol d'ESO o el de batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir el curs per a l'accés als cicles de grau mitjà/superior
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Tenir la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un PFI (antic PQPI)

 

Informació adicional

Formació en centres de treball i Empreses Col·laboradores:

La formació en centres de treball t’assegura convertir-te en un professional competent. Amb l’assessorament del seu tutor, l’alumne escull el seu centre de pràctiques a partir dels nostres centres col·laboradors o bé proposant-ne un.

Els tècnics en dependència poden fer les seves pràctiques en els àmbits sanitari, educatiu o social. L’elecció del centre de pràctiques dependrà molt dels interessos de l’alumne i de les seves inquietuds acadèmiques i professionals.

Actualment, realitzem formació amb entitats com:

 • Escola d’Educació Especial Can Llevant
 • Escola d’Educació Especial Can Barriga
 • ASPACE
 • Fundació Catalunya - La Pedrera
 • Creu Roja
 • Centre de Disminuïts Psíquics Profunds de Can Rutí

 

Vídeo presentació