CFGS - Integració Social

Integración Social

Podràs treballar desenvolupant activitats de programación, organització, desenvolupament i avaluació d'activitats d'integració social, així com poder valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les estratègies i les tècniques més adequades per al desenvolupament de la seva autonomia personal i inserció ocupacional i social.

Treballar en el sector de serveis socioculturals i a la comunitat públic i privat, en empreses privades del sector o creant la seva pròpia empresa.

 

Titulació

Tècnic Superior en Integració Social

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Integració social per a treballar en programes d'ajuda a domicilis, en la prevenció i inserció social i ocupacional. Com a educador d'equipaments residencials de divers tipus i/o col·lectius amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials. Treballador familiar.

 

Mòduls

MÒDULS
Mòdul 1 Context de la intervenció social
Mòdul 2 Metodologia de la intervenció social
Mòdul 3 Promoció de l'autonomia personal
Mòdul 4 Inserció sociolaboral
Mòdul 5 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
Mòdul 6 Atenció a les unitats de convivència
Mòdul 7 Suport a la intervenció educativa
Mòdul 8 Mediació comunitària
Mòdul 9 Habilitats socials
Mòdul 10 Primers auxilis
Mòdul 11 Formació i orientació laboral
Mòdul 12 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Projecte d'integració social
Mòdul 14 Formació en centres de treball
Mòdul 15 Anglès