CFGM - Emergències Sanitàries

Emergències sanitàries

Aquests estudis postobligatoris capaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

 

Titulació

Tècnic en Emergències Sanitàries

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic o Tècnica en Transport Sanitari, com a Tècnic o Tècnica en Emergències Sanitàries o com operador o operadora de teleassistència o de centres de coordinació d'urgències i emergències.

 

 

Mòduls

MÒDULS
Mòdul 1 Manteniment mecànic preventiu del vehicle
Mòdul 2 Logística sanitària en emergències
Mòdul 3 Dotació sanitària en emergències
Mòdul 4 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
Mòdul 5 Atenció sanitària especial en situacions d’emergència
Mòdul 6 Evacuació i trasllat de pacients
Mòdul 7 Suport psicològic en situacions d’emergència
Mòdul 8 Plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles
Mòdul 9 Teleemergències
Mòdul 10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques
Mòdul 11 Formació i orientació laboral
Mòdul 12 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Anglès tècnic
Mòdul 14 Síntesi
Mòdul 15 Formació en centres de treball