CFGS - Dietètica

Dietética

Una professió que et permet l'elaboració de dietes adaptades a persones i col·lectius, controlar la qualitat de l'alimentació humana analitzant els seus components alimentaris i les seves necessitats nutricionals. Programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població, sota la supervisió corresponent. Pot exercir, tant en atenció primària com en els serveis generals de promoció de la salut, l'hostaleria, la restauració o la indústria alimentària, són entre d'altres, els següents:

  • Tècnic en Dietètica i Nutrició/Dietista.
  • Responsable d'alimentació en empreses de catering.
  • Tècnic en higiene dels aliments.
  • Consultor d'alimentació / Educador sanitari.

 

Titulació

Tècnic Superior en Dietètica

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic Superior en Dietètica, ja sigui com a Dietista, Responsable d'alimentació en empreses de catering, Tècnic en higiene dels aliments, Consultor d'alimentació i/o Educador sanitari

Mòduls

MÒDULS
Mòdul 1 Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica
Mòdul 2 Alimentació equilibrada
Mòdul 3 Dietoteràpia
Mòdul 4 Control alimentari
Mòdul 5 Microbiologia i higiene alimentària
Mòdul 6 Educació sanitària y promoció de la salut
Mòdul 7 Fisiopatologia aplicada a la dietètica
Mòdul 8 Relacions en l'àmbit del treball
Mòdul 9 Formació i orientació laboral
Mòdul 10 Síntesi
Mòdul 11 Formació en centres de treball. 410 hs.