Projecte Educatiu del Centre

Codificació PEC
Versió 3
Data última modificació 07/09/2023
Descripció de la modificació

Actualització de la normativa de referència

Actualització de l’oferta educativa

Inclusió dels 2 paràgrafs referits a inclusió educativa

Inclusió de la CAD

Actualització de projectes transversals