Republica Txeca | Erasmus+ 2017

Joves millor preparats i amb més adaptabilitat al mercat laboral europeu gràcies a les pràctiques i a la formació professional en empreses
de la República Txeca.

© Copyright 2018 CES Joan Maragall. All rights reserved.