CFGM - Atenció a Persones en Situació de Dependència

Atención a Personas en Situación de Dependencia

Per a exercir en el sector d'atenció a la comunitat com a auxiliar d'ajuda domiciliària, gericultor, cuidador en centres d'atenció psiquiàtrica, teleoperador de Teleassistència i qualsevol estructura o organització empresarial o pública que tingui com a finalitat l'atenció directa de persones amb necessitats especials.

 

Titulació

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic en Atenció a a les Persones en Situació de Dependència d'ajuda domiciliària, gericultor, teleoperador de Teleassistència i qualsevol estructura o organització empresarial o pública que tingui com a finalitat l'atenció directa de persones amb necessitats especials.

Mòduls

Mòdul professional Hores totals mòdul Unitats formatives Hores totals UF

MP1. Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.

99

UF1 Context de la intervenció sociosanitària

33

UF2 Organització de la intervenció sociosanitària

66

MP2. Atenció sanitària.

165

UF1 Mobilització de persones en situació de dependència

33

UF2 Activitats d’assistència sanitària

55

UF3 Suport a la ingesta

22

UF4 Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependència

22

MP3. Atenció higiènica.

66

UF1 Higiene personal

33

UF2 Higiene de l’entorn

33

MP4. Atenció i suport psicosocial.

165

UF1 Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social

40

UF2 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones

33

UF3 Suport en l’animació grupal

22

UF4 Suport en el desenvolupament de les relacions socials

37

MP5. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.

132

UF1 Autonomia personal

28

UF2 Persones grans

26

UF3 Persones amb malaltia mental

26

UF4 Persones amb discapacitat intel·lectual

26

UF5 Persones amb discapacitat física

26

MP6. Teleassistència.

66

UF1 Teleassistència

66

MP7. Suport domiciliari.

165

UF1 Organització del treball domiciliari

22

UF2 Gestió i administració de la llar

33

UF3 Gestió i preparació de l’alimentació

44

UF4 Manteniment i neteja de la llar

33

MP8. Suport en la comunicació.

66

UF1 Suport en la comunicació

66

MP9. Destreses socials.

99

UF1 Habilitats socials del professional

50

UF2 Treball en equip

49

MP10. Primers auxilis.

66

UF1 Recursos i trasllat d’accidentat

22

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors

22

UF3 Atenció sanitària d’urgència

22

MP11. Formació i orientació laboral.

66

UF1 Incorporació al treball

33

UF2 Prevenció de riscos laborals

33

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora.

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP13. Anglès tècnic

99

UF1 Anglès tècnic

99

MP14. Síntesi

231

UF1 Síntesi

231

MP15. Formació en centres de treball.

449

Formació en centres de treball

449