Tramitació Processal

FUNCIONS
 

Activitats de suport a la Gestió Processal: tramitació general dels procediments; realització d’autos i expedients, y cèdules o altres tasques administratives.


REQUISITS (no té requisits específics)

​​

Requisits generals

  • Nacionalitat espanyola.

  • Ser major d’edat.

  • Títol d’ESO, batxillerat o equivalent.

  • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de la funció.

Requisits

 

© Copyright 2018 CES Joan Maragall. All rights reserved.