Policía Local o Nacional

FUNCIONS
 

Vetllar pel compliment de les Lleis, mantenir i restablir l’ordre i la seguretat ciutadanes, auxiliar i protegir a les persones i assegurar la conservació i custodia dels bens. També prevenir actes delictius.

REQUISITS

  • No haver estat condemnat per delicte dolós

  • Compromís de portar armes i, si escau, utilitzar-les

  • Tenir una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 les dones

  • Estar en possessió del permís de conducció de la classe B

Requisits

 

© Copyright 2018 CES Joan Maragall. All rights reserved.