Guàrdia Civil

FUNCIONS
 

Serveis de Protecció de la Naturalesa, agrupació de Tràfic, seguretat ciutadana, Policia Judicial o serveis aeris, marítims, fiscals o de muntanya.REQUISITS

  • Ser menor de 41

  • No estar privat dels drets civils

  • No tenir antecedents penals

  • Compromís de portar armes i, si escau, utilitzar-les

  • Estar en possessió del permís de conducció classe B

  • No portar tatuatges

  • Altura de 165 - 203 cm per als homes i entre 160 - 203 cms per a les dones

Requisits

 

© Copyright 2018 CES Joan Maragall. All rights reserved.