Auxili Judicial

Requisits

FUNCIONS
 

Presten els seus serveis en Tribunals, Jutjats, Fiscalies i qualsevol altre òrgan de l’Administració de Justícia. FUNCIONS: la pràctica dels actes de comunicació com notificacions, citacions, emplaçaments i requeriments, actuar com a agent de la policia judicial, o realitzar tasques que corresponguin a una oficina judicial.REQUISITS (no té requisits específics)

​​

Requisits generals

  • Nacionalitat espanyola.

  • Ser major d’edat.

  • Títol d’ESO, batxillerat o equivalent.

  • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de la funció.

 

Projecte de fuTUr

Comptem amb més de 45 anys d'experiència en el sector educatiu.

Àmplia experiència en la formació d'alumnat en cicles formatius i batxillerat.

 

Política de privacidad / Avís legal / Cookies

 

© Copyright 2002-2020. All rights reserved.