Preinscripció i matrícula curs 2023-2024

Cursos CONCERTATS

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Atenció a Persones en Situació de Dependència (CFPM SC10)
Cures Auxiliar d'Infermeria (CFPM 1601)
Emergències Sanitàries (CFPM SA30)
Farmàcia i Parafarmàcia (CFPM SA20)
Gestió Administrativa (CFPM AG10)

 

Cursos PRIVATS

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure (CFPM AE10)

Cicles Formatius de Grau Superior

Ensenyament i Animació Socioesportiva (CFPS AEA0)
Educació Infantil (CFPS SCB0)
Integració Social (CFPS SCC0)
Documentació i Administració Sanitàries (CFGS SAD0)

 

Altres

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Auxiliar en activitats d´oficina i serveis administratius
Auxiliar en comerç i atenció al públic
Auxiliar d'activitats esportives
Auxiliar en centres sanitaris