Preinscripció Cicles Formatius Grau Superior 2022-2023

Informació i passos a seguir per a formalitzar la preinscripció a Cicles de Grau Superior del curs 2022-2023.

 

Cicles privats

Educación Infantil (EDIN)
Ensenyament i Animació Socioesportiva (EASE)
Integració Social (ISO)

 

Formalització de la reserva

 1. Acudir presencialment al centre i realitzar pagament a compte de la inscripció
  • Import: 200€
  • S'haurà d'entregar:
   • Full d'inscripció
   • Fotocòpia DNI

 

Instruccions per formalitzar la matrícula

 1. Acudir presencialment al centre i entregar la documentació següent
  • Full de dades generals.
  • Rebut de reserva de plaça.
  • Fotocòpia per ambdues cares del DNI de l’alumne/a
  • Fotocòpia per ambdues cares del DNI dels pares, mares o tutors/es. (En cas de menors d’edat).
  • Una fotografia de mida carnet de l’alumnat. (amb el nom per darrera).
  • Certificat de notes o historial acadèmic.
  • Titulació que dona accés als estudis.
  • Fotocòpia de les dades bancàries.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Acceptació de quotes.
  • Alumnat amb família nombrosa o monoparental – Fotocòpia de la targeta que ho acrediti.
  • Alumnat menor d’edat – Fotocòpia llibre de família on apareguin els pares i l’alumne/a
  • Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) – Fotocòpia del certificat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
 2. Per consultes o dubtes contactar amb matricules.presencial@joanmaragall.com