Preinscripció Cicles Formatius Grau Mitjà 2022-2023

Publicació de l'oferta inicial de places
a 19/04/2022 (Cal consultar l'oferta final per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)

Publicació de la llista d’admesos i exclosos provisional que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs

Publicació de la llista d'admesos i exclosos definitiva que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs a 16/05/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 09/06/2022

Per tal de presentar la documentació acreditativa s'ha d'acudir presencialment al centre educatiu de 09:00 a 13:00, o bé, enviar la documentació abans del dia 16 de juny al següent correu electrònic: matricules.presencial@joanmaragall.com (data en que acaba el període de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional).

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 22/06/2022

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 28/06/2022

Publicació de la llista d'alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

Publicació de la llista d'espera

 

Cicles concertats

Atenció a Persones en Situació de Dependència (APD) (1r curs)
Cures Auxiliar d'Infermeria (CAI)
Emergències Sanitàries (TES) (1r curs)
Farmàcia i Parafarmàcia (FAR)
Gestió Administrativa (ADM)

 

Informació i passos a seguir per a formalitzar la preinscripció a Cicles de Grau Mitjà concertats del curs 2022-2023.

Consultar dates al Calendari oficial.

 

Pàgines oficials

Calendari oficial (Departament d'Educació)

Instruccions/Itinerari (Departament d'Educació)

Presentar la sol·licitud (Departament d'Educació)

 

Instruccions per formalitzar la matrícula una vegada assignada la plaça

 1. Realitzar pagament de la inscripció
  • Import: 225€
  • Número de compte: Per determinar
  • Concepte:
   • Nom de l’alumne amb els dos cognoms
   • Curs
   • Escriure: “Pagament inscripció”
 2. Documents necessaris
  • El centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets
  • Full de dades generals.
  • Rebut de reserva de plaça.
  • Fotocòpia per ambdues cares del DNI de l’alumne/a
  • Fotocòpia per ambdues cares del DNI dels pares, mares o tutors/es. (En cas de menors d’edat).
  • Una fotografia de mida carnet de l’alumnat. (amb el nom per darrera).
  • Certificat de notes o historial acadèmic.
  • Titulació que dona accés als estudis.
  • Fotocòpia de les dades bancàries.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Fotocòpia de la cartilla de vacunació.
  • Acceptació de quotes.
  • Alumnat amb família nombrosa o monoparental – Fotocòpia de la targeta que ho acrediti.
  • Alumnat menor d’edat – Fotocòpia llibre de família on apareguin els pares i l’alumne/a
  • Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) – Fotocòpia del certificat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
 3. Per consultes o dubtes contactar amb matricules.presencial@joanmaragall.com