Preinscripció Batxillerat

Batxillerat 2021/2022
Publicació de l'oferta inicial de places
a 07/05/2021 (Cal consultar l'oferta final per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)

 

Modalitats

Humanístic / Social
Científic / Tecnològic

 

Informació i passos a seguir per a formalitzar la preinscripció a Batxillerat del curs 2021-2022.

Consultar dates al calendari oficial.

 

Pàgines oficials

Calendari oficial (Departament d'Educació)

Instruccions/Itinerari (Departament d'Educació)

Presentar la sol·licitud a qualsevol modalitat del batxillerat (Departament d'Educació)

 

Instruccions

 1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic cal portar al centre els següents documents identificatius
  • El centre no farà fotocòpies ni recollirà expedients incomplets
  • Comprovant de sol·licitud imprès i signat.
  • 2 fotocòpies del DNI de l’alumne i 1 dels pares / tutors si és menor. Cal que les dues cares del DNI o NIE estiguin fotocopiades a la mateixa pàgina.
  • Fotocòpia del nº del RALC.
  • Qualificació mitjana dels estudis que donen accés al curs que sol·licita (No s’acceptaran butlletins de notes).
  • ALUMNAT AMB FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL. Fotocòpia del llibre o targeta que ho acrediti.
  • ALUMNAT ESTRANGER. Fotocòpia de tramitació de convalidació d’estudis d’altres països.
  • ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE). Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès per l’EAP (equip d’assessorament i orientació psicopedagògica).
  • ALUMNAT MENOR D’EDAT: Fotocòpia llibre de família (on apareguin els pares i l'alumne)

 

Pots enviar la documentació per correu electrònic a cursos.concertats@joanmaragall.com o entregar-la de forma presencial al centre de 9h a 13h i de 16h a 19h.