Preinscripció curs 2022-2023

Passos a seguir per a formalitzar la preinscripció del curs 2022-2023.

 

Cursos CONCERTATS

Batxillerat (2n curs)

Humanístic / Social
Científic / Tecnològic

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Atenció a Persones en Situació de Dependència (APD) (1r curs)
Cures Auxiliar d'Infermeria (CAI)
Emergències Sanitàries (TES) (1r curs)
Farmàcia i Parafarmàcia (FAR)
Gestió Administrativa (ADM)

 

Cursos PRIVATS

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure (GMNTLL)

Cicles Formatius de Grau Superior

Dietètica (DIET)
Educació Infantil (EDIN)
Ensenyament i Animació Socioesportiva (EASE)
Integració Social (ISO)

 

Altres

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Activitats d'Oficina
Comerç