Gestió llista d'espera. Preinscripció CFGM i CFGS curs 2022-2023

La gestió de la llista d’espera del procés de preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà, i de grau superior, del curs 2022-2023, tant del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització com del procés per a la resta de l’alumnat, es farà en un acte públic únic el dimarts 26 de juliol de 2022 a les 10h a la Sala d'Actes del CES Joan Maragall (C/ Guifré, 300 - 08912 Badalona).

Nombre de vacants (es publicaran el dilluns 25 de juliol):

Cicle formatiu Vacants
Cures Auxiliars d'Infermeria 9
1r Farmàcia i Parafarmàcia 7
2n Farmàcia i Parafarmàcia 2
1r Gestió Administrativa 13
2n Gestió Administrativa 5
1r Emergències Sanitàries 6
1r Atenció a Persones en Situació de Dependència 3

Gestió de la llista d'espera:

  • En primer lloc, les vacants resultants després de la matrícula s’oferiran i ocuparan pels alumnes en llista d’espera del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització.
  • Un cop acabada aquesta llista, i si encara resten vacants, s’oferiran i ocuparan pels alumnes del procés per a la resta de l’alumnat.
  • Si, un cop gestionades ambdues llistes, encara restessin vacants, aquestes s’oferiran a la segona fase d’admissió al setembre.

Les persones que constin en la llista d’espera podran anar personalment a l’acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació.

La no assistència a l’acte representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça.

La matrícula de l’alumnat que obtingui plaça es formalitzarà a continuació de l’adjudicació.