Frónesis - 48

Frónesis - 48

Sumari

La situació d'excepcionalitat a la que s'ha vist abocada la societat en general i la comunitat acadèmica en particular ens ha obligat a tots a introduir canvis importants, tant en la vida quotidiana com en l'activitat professional. El caire inesperat dels esdeveniments ha fet que els centres educatius hagin hagut d'adaptar-se sobre la marxa a la docència no-presencial, circumstància que necessàriament ha comportat una certa flexibilitat per part de tots els implicats: professorat, alumnat i famílies. Un dels aspectes que s'ha pogut comprovar és, per una banda, l'escassa efectivitat de les classes on-line en directe, mentre que, per l'altra, també cal destacar els bons resultats que ofereixen els podcast i les vídeo-classes descarregades o visionades en diferit o in streaming. No deixa de ser lògic que en l'ensenyament a distància els horaris estrictes perdin la seva raó de ser, i que el que funcioni siguin els materials que els professors/es creen i posen a disposició dels/les alumnes perquè aquests en facin ús en el moment en què tinguin necessitat.

Un altre aspecte que cal destacar de l'experiència docent d'aquests darrers mesos és la incompatibilitat que existeix entre els models tradicionals d’exàmens presencials i la seva aplicació en la modalitat on-line. Els exàmens estan dissenyats per ser realitzats a l'aula i vigilats pels/les docents durant la seva realització. El fet de què l'alumnat respongui a les preguntes i qüestionaris de les proves des de casa seva, amb tot el material que vulgui al seu abast, no es en absolut controlable des de la distància. Per aquest fet alguns dels docents amb experiència en l'ensenyament on-line han optat per qualificar a través de treballs pautats en els que, per molt que els/les alumnes puguin consultar les fons que creguin oportunes, hi ha una part d'opinió i valoració personal de la informació aportada que permet al professorat avaluar el grau de comprensió de l'alumne/a vers la informació que ell/a mateix ha aportat. El model d'ensenyament que vindrà en els propers temps serà un model mixt presencial/on-line, i aquesta experiència ha de servir per fer una correcta planificació i no caure en errors ja coneguts.

Pel que fa al número d'estiu de Frónesis que tanca el curs 2019-2020, inevitablement s'ha vist així mateix afectat pel confinament i la impossibilitat d'acudir personalment a l'aula. Per aquest motiu aquest número de la revista no conté les seccions habituals de 'Lletres i pensament', 'Art i ciències socials', 'Ciències, tecnologia i ecologia', 'Biografies i entrevistes' i 'Agenda cultural'. La càrrega de feina afegida que han hagut d'afrontar tant alumnes com professors/es ha fet que no creguéssim oportú demanar col·laboracions per a la revista que haguessin suposat més dificultats encara a l'hora d'intentar complir amb els objectius docents del curs acadèmic. És per això que el present número de Frónesis ha estat elaborat exclusivament amb els projectes finals d'assignatura que els/les alumnes de batxillerat han realitzat per les matèries de Filosofia, Psicologia, Sociologia i Història de la Filosofia. Cal destacar la bona voluntat i les ganes amb que la immensa majoria de la comunitat acadèmica ha afrontat les dificultats al llarg d'aquests tres mesos.

Ara toca descansar... i a preparar-se pel proper curs!

 

Número

48

Data de publicació

Juny 2020

Revista PDF