Batxillerat (2n curs)

Batxillerat

Quines assignatures has de cursar?

Totes les matèries comunes, la matèria comuna d'opció de bloc i dues o tres matèries de modalitat, la tercera matèria de modalitat pot ser una matèria d'una altra modalitat o dues matèries específiques.

 

Matèries comunes

Proporcionen una formació general a l'alumnat.

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Filosofia
 • Educació física
 • Ciències del món contemporani
 • Història de la filosofia
 • Història
 • Tutoria
 • Treball de recerca

 

Matèries de modalitat

Profunditza en la modalitat de batxillerat triada.

  Batxillerat científic Batxillerat humanístic Batxillerat social
Matèria comuna d'opció Matemàtiques I i II Llatí I i II Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
  Biologia I i II
Ciències de la terra I i II
Química I i II
Economia d'empresa  I i II
Geografia
Grec I i II
Història de l'art
Història del món contemporani
Literatura castellana
Literatura catalana
Literatura universal

 

Matèries específiques

Amplien continguts

 • Una altra matèria de modalitat
 • Psicologia
 • Sociologia
 • Religió
 • Estada a l'empresa

 

I després de Batxillerat què?

Existeixen vàries opcions formatives!

 • Estudis universitaris (sempre que es superin les  proves d'accés corresponents, t’hi preparem!)
 • Cicles Formatius de Grau Superior
 • Cicles Formatius de Grau Superior d'arts plàstiques i disseny (superant la seva prova d'accés)
 • Cicles Formatius de Grau Superior d’ ensenyaments esportius (Amb el títol de tècnic esportiu, més superant la seva prova d'accés per a determinades especialitats)
 • Estudis no reglats superiors

 

 

Categoria