Batxillerat

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, de forma presencial. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

Al centre d'estudis Joan Maragall es pot escollir entre dues modalitats de batxillerat: 

Ciències i tecnologia

S’adreça a l’alumnat interessat per les ciències i la tecnologia. Permet crear-se un perfil més enfocat al món sanitari i un més enfocat a estudis relacionats amb la tècnica.

 

 

Estudis posteriors

Els Cicles formatius més relacionats amb aquesta modalitat de Batxillerat són el de les famílies següents:


•       Sanitària
•       Química
•       Activitats marítimopesqueres
•       Informàtica
•       Indústries alimentaries/tèxtils
•       Fabricació mecànica
•       Manteniment de vehicles


Els estudis universitaris als que pot accedir són les opcions de les PAAU relacionades amb l’àmbit Cientifico-tècnic i el de Ciències de la Salut. Aquestes opcions, el faculten per accedir a Diplomatures i Llicenciatures relacionades amb les ciències pures i aplicades, arquitectures i enginyeries.

Humanitats i ciències socials

S’adreça a l’alumnat interessat per les Humanitats i les Ciències Socials i Econòmiques. Per això inclou tant estudis filosòfics, lingüístics i literaris, com socials, històrics, econòmics i

 

Estudis posteriors

Respecte els Cicles Formatius de Grau Superior els més adients són aquells que ofereixen la titulació de Tècnic especialista en sectors professionals, com ara:

  • Administració

  • Comerç

  • Hostaleria i Turisme

  • Serveis  Socioculturals i a la Comunitat

 

Els estudis universitaris als que pot accedir són les Diplomatures i Llicenciatures de: Història,  Geografia, Art, Filosofia, Dret, Psicologia, Periodisme, Filologia, Ciències de  la Informació, Biblioteconomia, Economia, Ciències Empresarials, Criminologia…

Testimonis

Projecte de fuTUr

Comptem amb més de 45 anys d'experiència en el sector educatiu.

Àmplia experiència en la formació d'alumnat en cicles formatius i batxillerat.

 

Política de privacidad / Avís legal / Cookies

 

© Copyright 2002-2020. All rights reserved.