Accés a Cicles Formatius

El centre ofereix dues possibilitats formatives per accedir als Cicles Formatius de Grau Superior sense batxillerat:

Curs de preparació per a la Incorporació a Cicles Formatius de Grau Superior

El curs us prepararà per afrontar amb garanties els vostres estudis futurs, tant els de cicles formatius de grau superior com, més endavant, els possibles estudis universitaris que emprengueu.

Us atorgarà prioritat en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior.

En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

Curs de preparació per a les proves d'acces als Cicles Formatius de Grau Superior

Aquests estudis us prepararan per presentar-vos a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional. Podeu  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

La superació del curs us atorgarà una puntuació extra (nota curs X 0,2) que es sumarà a la nota obtinguda a la prova d’accés.

Projecte de fuTUr

Comptem amb més de 45 anys d'experiència en el sector educatiu.

Àmplia experiència en la formació d'alumnat en cicles formatius i batxillerat.

 

Política de privacidad / Avís legal / Cookies

 

© Copyright 2002-2020. All rights reserved.