Centre d'estudis secundaris

Picasa Blocs Acces_professors Acces_usuari

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

 

Requisits d´accés

Per cursar un CFGM és necessari complir com a mínim 18 anys durant el curs acadèmic i complir amb un dels següents requisits formatius:

  • Títol de batxillerat LOGSE o LOE
  • Títol de tècnic superior de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior
  • Títol de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat
  • Prova d’accés als cicles formatius de grau superior a partir de l'any en què es compleixen 19 anys
  • Prova d’accés als cicles formatius de grau superior(a partir de l'any en què es compleixen 18 anys si s'acredita que es té un títol de tècnic o tècnica (CFGM) relacionat amb aquell al qual es vol accedir.
  • Curs de preparació per a l'accés als cicles formatius de grau superior, realitzat en un Centre autoritzat.
  • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Titulació universitària

Descripció

L'actual model de Formació Professional està orientat bàsicament a la professionalització i no inclou assignatures generalistes. Es tracta d'una formació específica,  intensiva i orientada a l'aprenentatge professional i l' inserció laboral

Els cicles formatius de grau superior són, majoritàriament, de 2 anys. A més de les activitats pràctiques a l’aula, inclouen la formació en el centre de treball (FCT), és a dir, pràctiques en empreses, un requisit imprescindible per aconseguir el títol.  La titulació que obtindràs en acabar els estudis és la de tècnic superior.

La titulació obtinguda és la de Tècnic o Tècnica Superior de la professió corresponent al cicle cursat. Aquesta titulació permet l'accés a estudis superior universitàris.
Mitjançant un aprenentatge teòric i pràctic, amb formació pràctica directa en empreses del sector, s'aconsegueix la inserció laboral de l'alumne en professions que requereixen la realització de tasques de manipulació d'eines i aplicació de tècniques que exigeixen nivells  alts d'aplicació de procedimets i habilitats professionals.

Aquesta formació tècnic-pràctica condueix a una titulació professional, vigent i amb futur, que prepara per a tasques de comandaments mitjos i superiors . Els titulats obtenen la qualificació necessària per realitzar treballs tècnics propis de la professió.

Demana informació
Trucant al 93 383 36 57
Enviant el següent formulari

CES Joan Maragall. Programació de Silenci Disseny