Centre d'estudis secundaris

Picasa Blocs Acces_professors Acces_usuari

 

Requisits d´accés

Per cursar un CFGM és necessari tenir complir com a mínim 16 anys durant el curs acadèmic i complir amb un dels següents requisits formatius:

  • Graduat en Educació Secundària ( ESO)
  • Títol de Formació Professional I (FPI)
  • BUP (almenys el 2on curs complert)
  • Superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Superar la Prova d´Accés a CFGM.

Descripció

L'actual model de Formació Professional està orientat bàsicament a la professionalització i no inclou assignatures generalistes. Es tracta d'una formació específica,  intensiva i orientada a l'aprenentatge professional i l' inserció laboral.

Els Cicles Formatius de Grau Mig pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l'estudiant, d'una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder incorporar-se al món laboral exercint un treball qualificat dintre d'una especialitat professional determinada

La titulació obtinguda és la de Tècnic o Tècnica de la professió corresponent al cicle cursat. Aquesta titulació permet l'accés a altres cicles formatius de grau mig o als cicles formatius de grau superior superant  una prova d'accés o el batxillerat.

Mitjançant un aprenentatge teòric i pràctic, amb formació pràctica directa en empreses del sector, s'aconsegueix la inserció laboral de l'alumne en professions que requereixen la realització de tasques de manipulació d'eines i aplicació de tècniques que exigeixen nivells  adequats d'aplicació de procedimets i habilitats professionals.

Aquesta formació tècnic-pràctica condueix a una titulació professional, vigent i amb futur, que prepara per a tasques de comandaments intermedis. Els titulats obtenen la qualificació necessària per realitzar treballs tècnics propis de la professió.

Demana informació
Trucant al 93 383 36 57
Enviant el següent formulari

CES Joan Maragall. Programació de Silenci Disseny