Centre d'estudis secundaris

Picasa Blocs Acces_professors Acces_usuari

Servei d'assessorament


Assoleix el teu objectiu professional

Què és i a qui s'adreça?

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència lab oral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir - ho. S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconsegui r l’objectiu de qualificació proposat.

 

Què m’ofereix?

 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

 
Quin cost té el servei?

El servei d’assessorament el presta el centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 100,00€


Com sol·licito el servei?

El període d’inscripció és del 18/09/2017 al 01/10/2017, de manera presencial al centre.
C/ Guifré, 300 (08912) Badalona

Oferta de places

Família professional Cicle formatiu Places
Administració i gestió
 • Administració i finances
 • Gestió administrativa
20
10
Sanitat
 • Cures auxiliars d'infermeria
 • Dietètica
 • Farmàcia i parafarmàcia
10
20
5
Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Atenció a persones en situació de dependència
 • Educació infantil

30

5

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, en cas de superar les places ofertades, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Llistat d’admesos i exclosos

A partir del dia 09/10/2017 al web del centre, www.joanmaragall.com

Com es fa el pagament?

Presencialment al centre al moment de la inscripció, del 18/09/2017 al 01/10/2017.

Quina documentació s’ha de presentar?

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

Resum del calendari

Descripció Data Observacions
Període d'inscripció Del 18/09/2017 al 01/10/2017  A la recepció del centre
Publicació de les llistes d'admesos A partir del dia 09/10/2017 A la web del centre, www.joanmaragall.com i al taulell d'anuncis
Lliurament de la documentació Juntament amb la inscripció
 • Full de sol·licitud
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, acompanyat per l'original per a la seva comprovació
 • Resguard de pagament (donat pel centre)
Pagament del servei Juntament amb la inscripció Preu del servei: 100 €
Data d'inici de les sessions A partir del  19/10/2017 Reunió inicial: 19/10/2017 a les 18:00 h, al centre.
Demana informació
Trucant al 93 383 36 57
Enviant el següent formulari

CES Joan Maragall. Programació de Silenci Disseny