Centre d'estudis secundaris

Picasa Blocs Acces_professors Acces_usuari

Cursos de Formació Ocupacional (FOAP)

El programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) té com a finalitat oferir a persones treballadores, preferentment desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitati la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores.

Els interessats a qualsevol curs poden omplir un document de preinscripció i, o bé remitir-lo adjunt a la documentació necessària especificada al correu inscripcio.foap17@joanmaragall.com, o bé adreçar-se presencialment al centre.

Inici immediat

SSCS0108 - ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS AL DOMICILI (600h)

Ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

 

SSCE0110 - DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ (380h)

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l'actualització didàctica

 

SSCS0208 - ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (450h)

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades pel equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

 

Requisits imprescindibles:

  • Estar apuntat al SOC com a demandant d'ocupació
  • Posseir titulació de Graduat Escolar, ESO Superior
  • Emplenar la sol•licitud de pre-inscripció al curs
  • Presentar la documentació requerida en el termini previst

 

Documentación necessària per fer la pre-inscripció:

  • Fotocòpia DNI / NIE (vigent)
  • Fotocòpia del document DARDO de cal demanar a la teva Oficina Treball Generalitat  
  • Vida laboral actualitzada 
  • Documentació acreditativa de la TITULACIÓ ACADÈMICA DE FORMACIÓ REGLADA
  • Currículum actualitzat
CES Joan Maragall. Programació de Silenci Disseny