Centre d'estudis secundaris

Picasa Blocs Acces_professors Acces_usuari

Certificació ISO 9001


Sistema de gestió de la qualitat

El desig d'oferir un servei millor, una millor atenció als nostres alumnes i als seus familiars és el que ens va portar a establir un Sistema de Gestió de Qualitat l'any 2002 (data de certificació 31/10/02), sent un dels primers centres d'educació en obtenir aquesta certificació de qualitat.

A partir d'aquesta data, amb ajuda d'aquest Sistema de Gestió de Qualitat, hem anat millorant el servei que oferim als nostres clients, treballant sempre en la millora contínua.

Es diu que la base d'un sistema de qualitat consisteix a dir el que es fa, fer el que es diu, registrar el que es va fer i actuar en conseqüència. Per això, en el nostre Sistema de Gestió de Qualitat estan recollits els processos, els documents i els registres que es requereixen en el sistema.

Al començament de cada curs s'estableixen uns objectius de qualitat als quals se'ls fa un seguiment per controlar que se'ls estan donant els suports necessaris per al seu compliment.

Una vegada a l'any es realitza una auditoria interna per detectar els possibles errors del sistema. Es pretén localitzar tot allò que contravé a la Norma o al nostre Sistema de Gestió de Qualitat amb la finalitat de corregir-ho.

Posteriorment, s'encarrega a una empresa autoritzada la realització de l'auditoria externa, que verificarà el Sistema de Gestió de Qualitat anualment i cada tres anys renovarà la certificació.

És el nostre desig continuar en aquesta labor de millora contínua per oferir cada dia un millor servei als nostres alumnes i així poder seguir comptant amb la seva confiança i el seu afecte.Certificat de qualitat Descàrrega en PDF
Demana informació
Trucant al 93 383 36 57
Enviant el següent formulari

Certificació ISO 9001

CES Joan Maragall. Programació de Silenci Disseny