Llibres CFGM Atenció a les Persones en Situació de Dependència

Primer curs

Característiques i necessitats de persones en situació de dependència

Característiques i necessitats de persones en situació de dependència

ISBN: 9788417144555
English for social and health carers

English for social and health carers

ISBN: 9788416415007
Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

ISBN: 9788417144579
Teleasistència

Teleasistència

ISBN: 9788415309376

Segon curs

Destreses Socials

Destreses Socials

ISBN: 9788415309314
Empresa e iniciativa emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

ISBN: 9788428338196
Formación y orientación laboral

Formación y orientación laboral

ISBN: 9788428341073
Suport a la comunicació

Suport a la comunicació

ISBN: 9788415309352