CFGM - Atenció a Persones en Situació de Dependència

Atención a Personas en Situación de Dependencia

Per a exercir en el sector d'atenció a la comunitat com a auxiliar d'ajuda domiciliària, gericultor, cuidador en centres d'atenció psiquiàtrica, teleoperador de Teleassistència i qualsevol estructura o organització empresarial o pública que tingui com a finalitat l'atenció directa de persones amb necessitats especials.

 

Titulació

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Durada

2000 h - 2 anys (4 semestres)

Aquest itinerari pot ampliar-se en funció de la situació personal i laboral de l'alumne.

 

A qui va dirigit

Persones que vulguin desenvolupar la seva activitat com a Tècnic en Atenció a a les Persones en Situació de Dependència d'ajuda domiciliària, gericultor, teleoperador de Teleassistència i qualsevol estructura o organització empresarial o pública que tingui com a finalitat l'atenció directa de persones amb necessitats especials.

Mòduls

MÒDULS
Mòdul 1 Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència
Mòdul 2 Atenció sanitària
Mòdul 3 Atenció higiènica
Mòdul 4 Atenció i suport psicosocial
Mòdul 5 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
Mòdul 6 Teleasistència
Mòdul 7 Suport domiciliari
Mòdul 8 Suport en la comunicació
Mòdul 9 Destreses socials
Mòdul 10 Primers auxilis
Mòdul 11 Formació i orientació laboral
Mòdul 12 Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13 Anglès tècnic
Mòdul 14 Síntesi
Mòdul 15 Formació en centres de treball. 383 hs.